Klar for veien videre

FORNØYDE DELTAKERE: Nettverkssamlingen om veien videre for «Klart det går» gikk av stabelen på Preikestolen fjellstue i oktober. Fra venstre Simen Tannæs-Fjeld og Mads Andreassen fra Himmeljegerne og fagsjef Vibeke Clausen i DNT.
FORNØYDE DELTAKERE: Nettverkssamlingen om veien videre for «Klart det går» gikk av stabelen på Preikestolen fjellstue i oktober. Fra venstre Simen Tannæs-Fjeld og Mads Andreassen fra Himmeljegerne og fagsjef Vibeke Clausen i DNT. Foto: Guro Waksvik

Etter to skreddersydde opplegg i samarbeid med Blindeforbundet og Handikappede barns foreldreforening i Rogaland (HBF) ønsker Stavanger Turistforening (STF) å ta nye steg. Med nettverkssamlingen «Klart det går i STF også» på Preikestolen fjellstue i oktober var målet å samle interesseorganisasjoner til inspirasjon og dialog om veien videre.

Av Guro Waksvik, tekst og foto

– Vi har lang og god kompetanse på fjell og er eksperter på å legge opp turer. Men vi har ingen kompetanse på diagnoser og spesielle behov. Nå håper vi at vi i fellesskap kan lage gode tilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et område vi verken har historikk eller tradisjoner på. Nå vil vi legge til rette for flere, sier daglig leder i STF, Preben Falck.

Tilbakemeldingene etter turene som ble gjennomført i 2015 er overveldende gode. Mestringsfølelse, naturopplevelse og fellesskap har betydd mye for både deltakere, turledere og ledsagere. Nå er STF godt i gang med å realisere planene om et Klart det går-senter på Gramstad.

– Vi ser for oss et breddetilbud. Gramstad er lett tilgjengelig med muligheter for en rekke aktiviteter. Vi har søkt midler fra Gjensidige Stiftelsen til en prosjektstilling, og håper å komme i gang over nyttår, forteller Falck.

Prosjektet Klart det går i regi av Den Norske Turistforeningen (DNT) startet i 2014. Målet er å gjøre turer i nærområdet, ved sjøen og i fjellet mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser, samt jobbe for bedre tilrettelegging av noen av hyttene. Prosjektet er et nasjonalt satsingsområde for DNT.

– Målet med nettverkssamlingen er å få inspirasjon og konkrete tips slik at vi kan jobbe videre for å nå enda flere grupper. Veien videre er ikke staket ut, men vi vil med det første kalle inn ledsagere og turledere for å finne ut hva vi i fellesskap kan få til. Vi er også åpne for samarbeid med både interesseorganisasjoner og andre, informerer kommunikasjonsrådgiver Torgunn Skrudland i STF.

Det er nytt i DNT-sammenheng å tilrettelegge turer for personer med funksjonsnedsettelser.  Av DNTs 57 medlemsforeninger er det foreløpig 10 som er godt i gang med ulike tilbud. Blant dem ligger STF klart i tet. Det nasjonale prosjektet er finansiert av midler fra Extrastiftelsen og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUF-dir).

Går i bredden

Vibeke Clausen i DNT er en av ildsjelene som planla og gjennomførte den første testturen i 2010. Inspirert av Lars Monsen og «Ingen grenser» dro fem deltakere, åtte ledsagere og to turledere over Hardangervidda.

– Prosjektet begynte i det små. Nå ser jeg at det bare vokser. Sentralt jobber vi for å motivere medlemsforeningene våre. Vi jobber også for å bli synlige. Jeg brenner for å få med flere på tur. Friluftsliv gir livsglede, bedre helse og knytter oss til hverandre. Det er på høy tid at vi får satt dette i system, understreker Clausen.

Med forsterket turledelse, ledsagere, transport, hester og hunder koster det å tilrettelegge. Men for DNT er det et uttalt mål at turene ikke skal koste mer for deltakerne.

– Det ligger i tiden. Myndighetene vil at vi skal legge til rette for nye grupper, og det finnes muligheter for ulike former for finansiering, sier Clausen og fortsetter:

– Dette er nytt for oss, og vi har hatt en kjempebratt læringskurve. Samarbeid er utrolig viktig. Vi kommer ingen vei uten.

DNT jobber med å kartlegge hvilke hytter som egner seg best for ulike funksjonsnedsettelser. Denne informasjonen vil fortløpende bli tilgjengelig på DNTs nettsider.

Nystartet samarbeid med Himmeljegerne

Brødrene Simen og Lars Martin Tannæs-Fjeld i Himmeljegerne imponerte og inspirerte med beretningen om sin ekspedisjon over Nordvestpassasjen. Et eksempel på at det som ser ut til å være umulig er mulig. Flere års trening og forberedelse lå bak ekspedisjonen, som varte i 23 dager med 20 kuldegrader i gjennomsnittstemperatur. Spesielt en bragd for Simen, som er psykisk utviklingshemmet, har cerebral parese og minst tre andre diagnoser.

– Vi ser at Simen har fått bedre kondisjon, balanse og styrke. Han er også blitt flinkere til å sette ord på tanker og følelser. Nå er drømmen Antarktis før 2020. Det er pengene det kommer an på, forteller Lars Martin Tannæs-Fjeld.

Nå står et nystartet samarbeid med «Klart det går» på trappene. Tanken er en fire dagers tur over Tyin, med hunder og teltleir.

– Vi vil legge det opp etter deltakerne, men ser for oss muligheter for isfiske og å bygge skihopp. Det er et fantastisk område. Simen og jeg har vært der flere ganger, og vi mener det egner seg, sier han.

Deltakerne skal rekrutteres via «Klart det går», og blir lagt ut i DNTs program for 2016.

– Det er første gang vi samarbeider med Himmeljegerne. Vi håper selvsagt at det blir så vellykket at vi kan samarbeide om flere turer, sier Clausen.

Veien videre

– Målet vårt er å nå flere. Vi ønsker bredde, og trenger innspill, råd og tips fra interesseorganisasjonene og relevante fagfolk. For å komme videre må vi samarbeide, understreker Skrudland.

Nettverkssamlingen var den første i Rogaland, og er et viktig skritt i retning av flere tilrettelagte turer. Utfordringer er det mange av, men ofte er det ikke så mye som skal til. Mette Aske fra HBF lanserte ideen om «sakte turer». Sakte i en Città Slow eller Slow Food tradisjon legger vekt på ro, tid, stillhet og nytelse, og er uten tvil et konsept som kan favne flere målgrupper. Turleder og ledsager Odd Erik Haugstulen ønsker å bygge opp en pool med turledere og ledsagere, og mener det enkelt klan la seg gjøre.

– STF har mange som mer enn gjerne vil bidra. Vi kan begynne i morgen om så er. Nå er det viktig at interesseorganisasjonene motiverer medlemmene sine, sier han.

Det ble også forslått å sette ned en komité som kan se på hvilke løyper og hytter som lettest kan tilrettelegges. For flere grupper handler det ikke om fysiske funksjonsnedsettelser, men om psykiske. Å få folk som sliter med angst og ensomhet ut i naturen er en utfordring.

Folkehelse, universell utforming og erfaringer fra tidligere turer sto også på programmet. Foredragsholdere var seniorrådgiver Helga Idsøe Kloster og Linda Ask fra Rogaland Fylkeskommune, Anja B. Endresen fra Regional- og kulturutvalget, samt turledere Margaret Åsly og Odd Erik Haugstulen i STF. 26 personer deltok på nettverkssamlingen, blant dem representanter fra Døveforbundet, Norges handikapforbund, Blindeforbundet, Handikappedes barn foreldreforening, Psykiatrisk divisjon Stavanger Universitetssykehus og Tilrettelagt fritid Sola kommune. Nettverkssamlingen ble tolket for døve.

AKTIVITETER: Pausen ble brukt til aktiviteter, der deltakerne ble satt sammen i lag. Fra venstre sykepleier Renathe Martinez fra Helse Stavanger, leder i Landsforeningen for Ryggmargsskade i Rogaland, Geir Inge Sivertsen og kommunikasjonsrådgiver Torgunn Skrudland i STF.
AKTIVITETER: Pausen ble brukt til aktiviteter, der deltakerne ble satt sammen i lag. Fra venstre sykepleier Renathe Martinez fra Helse Stavanger, leder i Landsforeningen for Ryggmargsskade i Rogaland, Geir Inge Sivertsen og kommunikasjonsrådgiver Torgunn Skrudland i STF. Foto: Guro Waksvik
TEAMBUILDING: Samarbeid må til. Det fikk deltakerne praktisert i pausen. Fra venstre Vibeke Kaarstad fra Blindeforbundet, turleder i STF Margaret Åsly, Mette Aske i Handikappede barns foreldreforening og aktivitør på Preikestolen fjellstue Ties van Langen.
TEAMBUILDING: Samarbeid må til. Det fikk deltakerne praktisert i pausen. Fra venstre Vibeke Kaarstad fra Blindeforbundet, turleder i STF Margaret Åsly, Mette Aske i Handikappede barns foreldreforening og aktivitør på Preikestolen fjellstue Ties van Langen. Foto: Guro Waksvik

Last ned noen av foredragene fra nettverkssamlingen 28.10.15.

Seniorrådgiver i Rogaland fylkeskommune Helga Idsøe Kloster:
Naturopplevelse og friluftsliv – påvirkning på helsen vår.

Prosjektleder og rådgiver for universell utforming Linda Nilsen Ask i Rogaland fylkeskommune:
Hvor er det mulig å gå på tur for meg? –

Daglig leder i Stavanger Turistforening Preben Falck:
Klart det går i STF også – veien videre.

Himmeljegerne v/ Lars Martin Tannæs-Fjeld, Simen Tannæs-Fjeld og Mads
Andreassen:
www.himmeljegerne.no

Erfaringer fra en turleder v/ Margaret Åsly:
Klart det går-tur til Haukeliseter for ungdom med cerebral parese

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 4. november 2015