Bli kjent med deltakerne i inkluderingsprosjektet vårt

Foto: Line Hårklau

11 fine folk har hatt dugnad som arbeidspraksis det siste året. Nå leter de etter fast jobb. Her kan du bli bedre kjent med alle sammen. 

Det siste året har Stavanger Turistforening hatt 11 deltakere fra ulike deler av verden i arbeidspraksis, to dager i uken. Gjennom arbeidspraksisen har de blitt godt kjent med vår kjernevirksomhet og de bynære anleggene våre, som Gramstad og Fjøløy.

Gjennom ukentlige dugnader har de knyttet gode relasjoner til våre norske frivillige og til den norske naturen og kulturen.

For oss i STF har det vært en stor glede å få bli kjent med deltakerne og vi har hatt både rike og sterke naturopplevelser sammen. Møtene har vært preget av gjensidig læring og kulturutvekslinger på tvers. I tillegg har deltakerne nyttig livs- og arbeidserfaring som kommer til god nytte på dugnadene våre. Deltakerne har unik mangfoldkompetanse som vi i STF har lært mye av.

Nå ønsker vi dem lykke til med videre jobbsøking og håper at de vil fortsette å være med STF på tur!

Trenger du en ny ansatt, og er nysgjerrig på én av deltakerne våre? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Johanne Fjelde på tlf: 45665446. 

Våre deltakere:

Khuloud Kayali

Alder: 48 år

Nasjonalitet: Syria

Yrke: Sykepleier

Kurs: Ambassadør, fersking, førstehjelp

Veien videre med STF

Veldig glad i å jobbe med STF og ønsker å bli aktiv i Barnas turlag.

Mohammad Amin Alyasi

Alder: 57 år

Yrke: Politiker/småjobber

Nasjonalitet: Kurdistan/Iran

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Liker godt å arbeide ute i naturen og vil gjerne bli med videre på dugnad.


Mohammed Alibrahim

Alder: 45 år

Nasjonalitet: Syria

Yrke: Maler, steinarbeider, murer

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Trives godt i praksis.


Almaz Tewoldebrhan Measho

Alder: 45 år

Nasjonalitet: Eritrea

Yrke: Husmor, renholder

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Ønsker å fortsette med dugnad på Gramstad turkafe.


Zokaa Adnan Kefri

Alder: 50 år

Nasjonalitet: Syria

Yrke: Husmor/10 år grunnskole

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Jobber som frivillig på Gramstad turkafe og syr ansiktsmasker på tursenteret. Hun skal fortsette med systue på Tursenteret og jobbe med redesign og reperasjon av turtøy.

Mohamad Aldali

Alder: 32 år

Nasjonalitet: Syria

Yrke: Bonde, altmuligmann

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Vil fortsette i STF både med dugnad og i Barnas turlag.

Mohammad Said Ahmad

Alder: 33 år

Nasjonalitet: Oromo/Etiopia

Yrke: Renholder

Kurs: Ambassadør, fersking

Veien videre med STF

Ønsker å delta på aktiviteter i regi STF.

John Magusi

Alder: 37 år

Nasjonalitet: Kongo

Yrke: Taxisjåfør, lagerarbeider, sommerjobb i renovasjonen, altmuligmann

Kurs: Ambassadør, fersking, førstehjelp, aktivitetslederkurs, nærturlederkurs

Veien videre med STF

Vil fortsette i STF både med dugnad og i Barnas turlag.


Cuma Aslan

Alder: 37 år

Nasjonalitet: Tyrkia

Yrke: Lærer

Kurs: Ambassadør, fersking, førstehjelp

Veien videre med STF

Ønsker å delta på aktiviteter i regi av STF.

Laylo Fotikh

Alder: 40 år

Nasjonalitet: Uzbekistan

Yrke: Kommunikasjon og markedsføring

Kurs: Ambassadør

Veien videre med STF

Hadde arbeidspraksis i administrasjonen i STF. Jobber som frivillig i STF og er ansvarlig for tilrettelegging av ambassadørkurs, presentasjoner STFs mangfoldsarbeid eksternt. Hun er en ressurs for mangfold- og inkluderingarbeidet. 

Annonse


Mucahit Yigit

Alder: 27 år

Nasjonalitet: Tyrkia

Yrke: Advokat


Veien videre med STF

Har arbeidspraksis på Tursenteret og i administrasjonen i STF.

Skrevet av John Petter Nordbø 14. april 2021