Velkommen til digitalt årsmøte i STF!

Fjelltopper utenfor løypa ved Sandsa.
Fjelltopper utenfor løypa ved Sandsa. Foto: Terje Rossavik

 Vi inviterer til digitalt årsmøte torsdag 8. april kl. 18.00. Her finner du påmelding og alt av informasjon. 

Også i år må vi avvikle årsmøtet digitalt på grunn av omstendighetene rundt koronaviruset. Av smittevernhensyn vil medlemmer i stedet kunne følge årsmøtet via sin egen pc-skjerm. 

Møtet avholdes på Teams, ved å klikke seg inn på lenken nedenfor. Avstemminger vil bli gjennomført ved at det først avholdes prøvevotering, og dersom det viser seg å være et betydelig flertall for et forslag vil det bli protokollert gjennomført ved akklamasjon. Dersom noen av sakene skulle by på stor debatt eller jevne stemmetall, tar styret forbehold om å foreslå saken(e) utsatt til et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Etter årsmøtet blir det et foredrag ved Per Henriksen.  

Per er driftsansvarlig i Stavanger Turistforening, og kjent som en sprek type som aldri sitter i ro. Han er gjerne sett løpende mellom hyttene i STF-nettverket med en vinkelsliper i den ene hånda, og ei lang arbeidsliste i den andre. Sommeren 2020 dro Per ut på en tur som aldri tidligere er gjort. Fra stuedøra hjemme på Hinna la han ut på en 450 km lang ekspedisjon med kajakk. Turen gikk først inn Ryfylke-fjordene, og ved Vadla i Jøsenfjorden satte han kajakken på en tralle og syklet til fjells. Derfra gikk ferden over fjellet med kajakken langs ulike vannsystemer fra Sandsa til Tomannsbu, før han til slutt havnet på havet igjen ved Egersund og tok fatt på returen tilbake til Hinna. 

Hvordan denne utrolige turen lot seg gjennomføre får du høre Per fortelle med egne ord på årsmøtet. 

Vi vil også vise film om inkluderingsarbeidet i foreningen, samt gi en liten smakebit på årets årbok.

Dagsorden:  

  1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte
  2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2020. Årsmelding med styrets årsberetningen og regnskap finner du her.
  3. Revidert regnskap. Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2020. 
  4. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite, se valgkomiteens innstilling. 
  5. Valg av revisor etter innstilling fra styret. Forslag: Tor-Ove Grøtteland gjenvelges som foreningens revisor.
  6. Informasjon om koronasituasjonen. Forslag: Årsmøtet tar saken til orientering.

Klikk her for å komme til møtet i Microsoft Teams. Møtet starter kl. 18.00.​​​​​​​

Dersom du ikke har Teams installert på din enhet, avviser du spørsmål om å installere Teams, og klikker på «Bli med på nettet i stedet». Møtet vil da åpnes i din nettleser. Du kan gi tilgang til å bruke kamera og mikrofon dersom du ønsker å ta ordet på møtet.

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 7. april 2021