STF søker kommunikasjonsrådgiver med teft og trøkk

Stavanger Turistforening skal ta syvmilssteg over på digitale flater og søker ny kommunikasjonsrådgiver med ansvar for å spre STFs tilbud ut til medlemmer og øvrig befolkning gjennom eksisterende og nye kommunikasjonskanaler. 
DRØMMEJOBBEN: Turistforeningen søker rådgiver med digital teft, trøkk og kompetanse for å ta steget over på digitale flater. Kast deg rundt hvis du søker en arbeidshverdag med mening!
DRØMMEJOBBEN: Turistforeningen søker rådgiver med digital teft, trøkk og kompetanse for å ta steget over på digitale flater. Kast deg rundt hvis du søker en arbeidshverdag med mening! Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Kommunikasjonsrådgiveren får ansvar for å spre STFs tilbud ut til medlemmer og øvrig befolkning gjennom eksisterende og nye kommunikasjonskanaler. Til stillingen ligger mye utviklings- og prosjektarbeid. Foruten å skjøtte tradisjonelle kommunikasjonsoppgaver som produksjon av trykksaker og drift av nettsider, er den overordnede oppgaven til kommunikasjonspiloten å løfte mest mulig av STFs interne og eksterne kommunikasjon over i digitale kanaler (sosiale medier, apper, touchskjermer, osv).

Kommunikasjonspiloten bør:

 • Være «innfødt» i sosiale medier og «førstelinjebruker» av nye løsninger 
 • Ha solid kompetanse på tekstarbeid og kommunikasjon – også på trykte flater.
 • Ha godt utviklet forståelse og blikk for bilder og grafisk design
 • Ha høy digital kompetanse
 • Ha erfaring og kompetanse innen prosjektbasert arbeid
 • Være allsidig, strukturert og selvstendig. Tempoet er høyt og oppgavene mange, samtidig er arbeidshverdagen fleksibel.
 • Brenne for friluftslivet. En sterk friluftsinteresse og engasjement for turistforeningens arbeid er en forutsetning for å trives i jobben.

Utviklingsoppgaver som kommunikasjonspiloten leder og lander:

 • Nettsider, bildearkiv og digitale maler: Administrator, utvikling og ansvarlig for redaksjonelt innhold.
 • Sosiale medier: Administrator, utvikling og support
 • Intern kommunikasjon: Utvikling av system for intern kommunikasjon, informasjon og samhandling i organisasjonen inkludert de lokale turlagene. Drift og support. 
 • Nasjonalt utviklingsarbeid: Være pådriver og pilot for nye nasjonale prosjekter i regi av DNT.

Kommunikasjonsrådgiveren samarbeider med ansatte innen kommunikasjon og marked i DNT (nasjonalt), STF (regionalt) og lokale turlag i alle kommuner i Sør-Rogaland.

Kommunikasjonsrådgiveren samarbeider særlig tett med leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen og rapporterer til denne. En viktig del av stillingen er også samarbeid med frivillige i Stavanger Turistforening.

Stilling: 100 prosent fast stilling

Tiltredelse:

Snarest

Lønn: På nivå med tilsvarende stillinger i andre interesseorganisasjoner

Betingelser: Vi tilbyr gode muligheter til å benytte foreningens 44 hytteanlegg og 500 aktiviteter, samt gode rabatter på turutstyr, bøker og kart som selges i Tursenteret.
Søknadsfrist: 15.januar 2016
Spørsmål om stillingen: Kontakt markedssjef Tove-Mette Sædberg på tlf 932 66 401 eller tovemette@stf.no
Søknad med CV sendes til tovemette@stf.no
Stavanger Turistforening  er Sørvestlandets største friluftsorganiasjon med mer enn 24.000 medlemmer og en omfattende virksomhet.                                                       Foreningen er Den Norske Turistforenings nest største medlemsforeninge målt i omsetning. STF eier og driver 44 hytter i fjell og fjord, og arrangerer årlig mer enn 500 turer og arrangementer.                                               Organisasjonen er tuftet på omfattende frivillig innsats, men driver samtidig en betydelig økonomisk virksomhet.                                                                                 Stavanger Turistforening arbeider for å profesjonalisere deler av virksomheten samtidig som entusiasmen og engasjementet i den frivillige delen ivaretas.

Annonse

Skrevet av Sigurd Rønningen 15. desember 2015