God jul og godt nytt turår!

Til alle våre medlemmer, frivillige, samarbeidspartnere og gode turvenner som vi verdsetter så høyt!

Jeg vil takke alle dere som har brukt tilbudet vårt, støttet oss gjennom medlemskapet sitt, stilt opp som frivillige da vi trengte det aller mest og alle dere som har vært særdeles flinke på smittevern på både hytter og fellesturer.


2020 kommer til å gå inn i historiebøkene som året det var så bratt, klabbeføre og mandag hele året – ja, det er blitt en klisje; det har vært et spesielt år! Dette året har virkelig satt oss på prøve.


Frem til mars trodde vi at året skulle ha fokus på bærekraft. Selv om det nå er andre ting som overskygger dette, så har vi fått gjort en del. Bærekraftarbeidet er satt enda tydeligere på DNTs agenda. Fra Stavanger følger vi opp og tar små steg for å sikre at vår virksomhet drives så bærekraftig som mulig. Utskifting av dieselaggregat og montering av solceller på Stranddalen er et konkret eksempel på hvordan vi kan redusere vårt miljøavtrykk. Det er små steg i det store bildet, men likevel viktig som et eksempel på hva vi alle må bidra med i det grønne skiftet.


Med all den entusiasmen vi mobiliserer, og drivkraften som ligger i å få folk ut på tur, så var det i mars en nedtur av dimensjoner å måtte stenge ned hele tilbudet vårt, permittere ansatte og holde oss hjemme. Usikkerheten vi opplevde på våren og forsommeren var stor.


Det er derfor gledelig at vi klarte å mobilisere midt oppe i krisen, og åpnet opp tilbudet vårt så snart det var rom for det. Vi klarte vi å få gang på mye av aktiviteten vår til sommeren, slik at juli og august ble gode måneder med flere folk på tur enn noen gang. Besøket disse månedene ble omtrent som normalt, veldig gledelig når vi tenker på at hyttene gjennom hele perioden har operert med begrenset kapasitet. Årsaken er helt åpenbart at «alle» nå skal på tur, og har hatt Norgesferie. Det har vi sett både på populære dagsturmål i distriktet, og på hytter og anlegg.


På grunn av den store usikkerheten som traff oss i mars, ble veldig mye av vedlikehold og annet arbeid som var planlagt satt på pause, ansatte permittert og aktiviteter kansellert. Rehabiliteringen av Nilsebu ble utsatt, og mye annet mindre arbeid som kan utsettes har blitt skjøvet på.


Besøket på våre hytter og aktiviteter har hatt et høyt nivå uten å gå på bekostning av folks helse, ingen har blitt smittet på våre turer eller hytter.


Det er derfor med stor stolthet og ikke så lite lettelse jeg nå snart kan ta juleferie med visshet om at vi har landet unntaksåret 2020 med beina først og pågangsmot til å ta fatt på et nytt år.


Hele organisasjonen har imponert stort! Frivillige og ansatte har med enestående innsats og humør bragt oss gjennom en krise slik at vi går inn i et nytt år godt rustet til å takle det som gjenstår før alt blir bra igjen.


God jul til dere alle!


Vennlig hilsen


Preben Falck
Daglig leder i Stavanger Turistforening.

Ansatte i Stavanger Turistforening gleder seg til å ta fatt på et nytt turår med enda bedre utsikter.
Ansatte i Stavanger Turistforening gleder seg til å ta fatt på et nytt turår med enda bedre utsikter.

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 22. desember 2020