Stor gave til frivilligheten

DUGNADSGLEDE: Dugnad skaper tilhørighet, mestring og glede for alle som er med. Ved hjelp av gaven fra Stiftelsen Dam skal den frivillige innsatsen i foreningen organiseres enda bedre. På bildet John Magusi fra STF sitt inkluderingsprosjekt.
DUGNADSGLEDE: Dugnad skaper tilhørighet, mestring og glede for alle som er med. Ved hjelp av gaven fra Stiftelsen Dam skal den frivillige innsatsen i foreningen organiseres enda bedre. På bildet John Magusi fra STF sitt inkluderingsprosjekt. Foto: John Petter Nordbø

Stiftelsen Dam gir hele 700 000 kroner til et prosjekt som skal bidra til å ivareta våre fantastiske frivillige og løfte organiseringen av frivilligheten i foreningen.

– Dugnad er vårt hjerte, det har banket i 130 år, og med hjelp og pleie vil det fortsette sin formidable innsats i nye 130 år. Prosjektet som vi nå har fått støtte til skal bidra til at det skal oppleves lett å ta kontakt, få besvart spørsmål, melde seg som frivillig og tilbakemelding skal skje systematisk. God kommunikasjon og tilrettelegging vil føre til mer dugnad og de frivillige vil føle seg ivaretatt, forteller leder for aktivitet og folkehelse, Jane Byberg.

Sømløs frivillighetsreise

Prosjektet ved navn "Organsering av frivillige i Stavanger Turistforening –Vårt hjerte!", har flere viktige tiltak for å oppnå målet om en bedre organisering av frivilligheten i foreningen. Det skal blant annet innføres et nytt datasystem som gjør at de frivillige skal få en sømløs reise og oppfølging. Her skal man få en god oversikt over egne aktiviteter samt ledige dugnadsoppdrag og aktiviteter som kurs og samlinger.

BÆREBJELKEN I FORENINGEN: Dugnadsfelleskapet i STF står sterkt og skal gjennom dette nye prosjektet fortsette å blomstre.
BÆREBJELKEN I FORENINGEN: Dugnadsfelleskapet i STF står sterkt og skal gjennom dette nye prosjektet fortsette å blomstre. Foto: John Petter Nordbø

Turkompis til nye frivillige

Stavanger Turistforening skal gjennom prosjektet utarbeide en ny fadderordning under navnet "Turkompis". Fadderordningen vil være med å ivareta nye frivillige i foreningen. De vil bli tatt med ut på felles opplevelser i naturen, sammen med sin egen turkompis, som har mer erfaring fra STF sitt frivillige arbeid. 

– Flere av veteranene våre vil kunne bli gode faddere for ferskinger som sliter med å finne sin plass i foreningen. Vi har et stort og mangfoldig tilbud og det kan være vanskelig å finne ut hvor man hører hjemme og trives best, forteller frivillighetskoordinator i Stavanger Turistforening, Brita Gundersen. 

Målet er at Turkompis skal bygge gode relasjoner og koble rett person opp mot hverandre.

– En turkompis er et medmenneske, en samtalepartner, veileder og rådgiver. Sammen med turkompis får den nye frivillige erfaring og bygger kompetanse slik at det blir lettere å kunne bidra inn i foreningen som frivillig på sikt. Vi tror også at fadderordningen vil være med å forebygge ensomhet og isolasjon som vi vet flere kjenner på – spesielt nå under pandemien, sier Brita. 

TURKOMPIS: Fadderordningen skal bygge gode relasjoner mellom mennesker, skape felles turglede og forebygge ensomhet. På bildet ser vi turkompisene Mohammad Said Ahmed og Rolf Espeland.
TURKOMPIS: Fadderordningen skal bygge gode relasjoner mellom mennesker, skape felles turglede og forebygge ensomhet. På bildet ser vi turkompisene Mohammad Said Ahmed og Rolf Espeland. Foto: John Petter Nordbø

Nye møteplasser for de frivillige

Stavanger Turistforenig ser også økende behov for at de frivillige trenger å treffes utenfor dugnaden. Derfor ønsker foreningen, gjennom prosjektet, å opprette en fast dugnadskafe kun for frivillige. STF ønsker å legge kafeen til Gramstad der det allerede drives kafe, og tilrettelegge for god prat og erfaringsutveksling.

Det er også behov for å utvikle et kurs med søkelys på inkludering i STF i tillegg til de ordinære kursene STF har innen aktivitet, turledelse og dugnad på fjellet.

– Kurset skal rettes mot alle frivillige og er ment som et positivt påfyll for å bidra til at våre ambassadører står tryggere i sin rolle når de møter på nye utfordringer og sårbare grupper som den «vanlige» deltaker ikke kommer med, forteller Jane. 

FRIVILLIGHETSKAFE: Prosjektet skal skape en ny frivillighetskafe på Gramstad som tilrettelegger for en god prat og erfaringsutveksling mellom frivillige, uavhengig av alder.
FRIVILLIGHETSKAFE: Prosjektet skal skape en ny frivillighetskafe på Gramstad som tilrettelegger for en god prat og erfaringsutveksling mellom frivillige, uavhengig av alder. Foto: Marius Vervik

– Denne støtten vil sette varige fotavtrykk

– Dugnadskafe og turkompis vil være med å redusere sosial isolasjon og negative konsekvenser av smitteverntiltak. Nå som alle andre møteplasser er avlyst, så vil dugnadskafe ha en viktig funksjon som sosial møteplass. Den kan også bli en identitetsskapende aktivitet og vil kunne gi sterkere opplevelse av tilhørighet. Støtten til dette prosjektet som helhet vil gjøre en enorm stor forskjell, og vil sette varige fotavtrykk, avslutter Jane med en stor takknemlighet.  

STERKE AMBASSADØRER: STF har mange fantastiske frivillige som står på for å oppretteholde det brede folkehelsetilbudet til foreningen.
STERKE AMBASSADØRER: STF har mange fantastiske frivillige som står på for å oppretteholde det brede folkehelsetilbudet til foreningen. Foto: Jonas Gunde Olsvik

Annonse

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 9. desember 2020