Julegave til alle barnefamilier i Rogaland!

GAVEOVERREKKELSE PÅ GRAMSTAD: Sandnes Sparebank overrekker en opplevelsesgave med fokus på bærekraft og turglede til alle barnefamilier. Fra venstre: Erik Kvia Hansen, direktør personmarked Sandnes Sparebank, Tove Linn Bjørnå, leder bærekraft og virksomhetsstyring Sandnes Sparebank, Jane Byberg, leder aktivitet og folkehelse i STF, Mona K. Lende Pedersen, bestyrer Gramstadtunet hus og friluftslåve.
GAVEOVERREKKELSE PÅ GRAMSTAD: Sandnes Sparebank overrekker en opplevelsesgave med fokus på bærekraft og turglede til alle barnefamilier. Fra venstre: Erik Kvia Hansen, direktør personmarked Sandnes Sparebank, Tove Linn Bjørnå, leder bærekraft og virksomhetsstyring Sandnes Sparebank, Jane Byberg, leder aktivitet og folkehelse i STF, Mona K. Lende Pedersen, bestyrer Gramstadtunet hus og friluftslåve. Foto: Agnethe Larsen

Takket være en stor pengegave fra Sandnes Sparebanks Gavefond så har Stavanger Turistforening gleden av å dele ut en julegave til alle barn i regionen vår. Velkommen til Bærekraftslekene sommeren 2021, gratis aktivitetsdager i Sandnesmarka fylt med lek, læring og naturopplevelser for hele familien! 

– Dette er en fantastisk gave fra Sandnes Sparebanks Gavefond og gjør at mange barnefamilier nå kan ha noe kjekt å glede seg til neste sommer. Korona har preget livene våre i år og vil nok gjøre det i 2021 også. Gjennom denne pengegaven kan vi tilby gratis kortreiste opplevelser for hele familien, som både skaper gode ferieminner samt engasjement og mer kunnskap rundt FNs bærekraftsmål, sier Jane Byberg, leder for aktivitet og folkehelse i Stavanger Turistforening.

Bærekraftslekene arrangeres fem dager i uken, over fire uker, i løpet av sommeren neste år. Tema for lekene vil være FNs 17 bærekraftsmål.

– Vi synes det er et strålende tiltak å legge til rette for en lavterskel aktivitetsdag for hele familien, hvor frisk luft, tur og friluftsliv kombineres med aktiviteter med søkelys på bærekraft. Flere tusen får muligheten til å delta på dette kjekke og lærerike opplegget. Sandnes Sparebank ønsker, blant annet gjennom gavefondsutdelinger, å legge til rette for at vi alle får kunnskap og verktøy som gjør at vi lever bærekraftige liv og omstiller oss til et lavutslippsamfunn, forteller Erik Kvia Hansen, direktør for personmarked i Sandnes Sparebank. 

560 000 kroner er blitt tildelt Bærekraftslekene og gjør at barnefamilier vil få et gratis ferietilbud neste sommer. 

– I tillegg til en flott turopplevelse, håper vi at både små og store kan ha en lærerik dag, og få øynene opp for de små og store ting vi alle kan bidra med som tar vare på naturen og jordkloden. Som bank er vi også opptatt av at et bærekraftig liv er bra både for miljøet og lommeboka. Det skal vi bidra med og få alle til å forstå, sier Kvia Hansen.

– Det barn blir glad i, tar de også vare på.

Bare halvparten av Norges befolkning har hørt om bærekraftsmålene. Derfor mener Stavanger Turistforening og Sandnes Sparebank det er viktig å opplyse om at disse målene eksisterer og fortelle befolkningen hva de handler om. 

– FNs bærekraftsmål er hele verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det haster, om vi skal nå disse målene. Derfor er det nyttig at vi alle kjenner til hvilke mål vi i fellesskap jobber mot, og det er viktig at vi skjønner at hver enkelt av oss kan være med å påvirke for å nå målene, sier Tove Linn Bjørnå, leder for bærekraft og virksomhetsstyring i Sandnes Sparebank.

Stavanger Turistforening ønsker å fortelle om bærekraftsmålene ved å engasjere barn gjennom lek og nysgjerrighet.

– Vi ønsker å spre kunnskap og gi barn gode opplevelser, for vi vet at det barn blir glad i – vil de også ta vare på. Barn er av natur nysgjerrige, de er superflinke på å leke og de er opptatt av natur og rettferdighet. Kombinasjonen tur og aktiviteter, og dette engasjementet er derfor et godt utgangspunkt for kjekk læring for hele familien. For STF handler bærekraftig utvikling om å gjøre det enkelt å ta i bruk naturen samtidig som vi tar vare på naturen, også for fremtidige generasjoner. Gjennom Bærekraftslekene ønsker vi å ta barnas engasjement og gjøre målene forståelige slik at barna kan være med å påvirke og bli med på den globale dugnaden, forklarer Byberg.

Lokale ringvirkninger

Etter denne sommersesongen har Stavanger Turistforening fått erfaring med at naturen er en flott arena for å lage arrangement som er trygge. At Bærekraftslekene skal foregå på Gramstad i Sandnes gir også positive ringvirkninger lokalt. 

– Gramstad er et godt utgangspunkt for fine natur- og sommeropplevelser for hele familien. Som lokal sparebank synes vi der er glimrende å få til lokale arrangement som engasjerer. At vi også har fokus på kunnskapsformidling om bærekraft i dette området er veldig bra. Vi ønsker at flest mulig skal få øynene opp for alle de flotte turmålene vi har i nærområdet, og oppleve at vi kan ha mange fine opplevelser i skog og mark uten å måtte reise langt, avslutter Bjørnå.

Ved hjelp av gaven vil Stavanger Turistforening også kunne gi sommerjobb til flere ungdommer, og samtidig ha åpen kafe på Gramstad for alle turgåere i de fire ukene som Bærekraftslekene arrangeres.

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 27. november 2020