Nå kommer årboken i postkassen

Foto: Odd Inge Worsøe

Årets årbok er kanskje den viktigste noen sinne, og handler om hvordan vi tar vare på naturen vår. Nå havner den i postkassen til alle medlemmer. 

Endelig er årets årboke på vei til deg i posten! Nå skal alle medlemmer ha fått boken levert. Alle som meldte seg inn etter 24. mars, kan hente sin utgave på Tursenteret

Er du ikke medlem? Husk at du kan melde deg inn i dag og få årboken fra Tursenteret. Her kan du bli medlem

PS! Hvis du er medlem og ikke får årboken i posten i løpet av denne uka, ta kontakt med Tursenteret vårt. 

2020 er miljøåret i Den Norske Turistforening. STFs årbok speiler dette. Det er en del av Stavanger Turistforenings formål å jobbe for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Det har vi gjort i mer enn 100 år. Det er ikke rent få av artiklene i tidligere årbøker som direkte eller indirekte har handlet om verdien av urørt natur. I dag er dette temaet blitt større, viktigere og mer komplisert enn noen gang. Derfor omhandler denne utgaven av årboka viktigheten av å verne om naturverdier, men nå med et enda bredere perspektiv enn i tidligere utgaver. Vi håper å bidra til en saklig og nyansert debatt som innbyr til ettertanke. 

Her kan du lese den første artikkelen i årboka, skrevet av Sindre Bø:

«Friluftsparadokset – Vi elsker naturen, men elsker naturen oss?». 

Her er årets bidragsytere

Årets årbok er skrevet av en rekke dyktige skribenter med ulik innfallsvinkel og fagkompetanse. Til sammen gir de et nyansert bilde på årets tema. Stavanger Turistforening vil gjerne takke årets bidragsytere: 

 • Sindre Bø
 • Ruth Lillegraven
 • Håkon Fossmark
 • Odveig Klyve
 • Øystein Hauge
 • Per Kristian Austbø
 • Anne Sverdrup-Thygeson
 • Erik Thoring
 • Jørg Arne Jørgensen
 • Willy Miljeteig
 • Ingjerd Haarstad
 • Klaus Mohn
 • Per Hanasand
 • Tilde Torkelsen
 • Emma Gjerdevik
 • Gunnar Roalkvam
 • Sveinulf Vågene
 • Harald Lygren
 • Henrik Jacobsen
 • Preben Falck

Redaksjonskomiteen takker av

STF vil også gjerne sende en stor takk til vår frivillige redaksjonskomité for arbeidet med boken. Komiteen består av redaktør Kjell Helle-Olsen, Odd Inge Worsøe og Inger Karin Natlandsmyr. Disse tre har sittet i årbokkomiteen i en årrekke, og sammen har de laget et enormt antall årbøker.

Nå har de tre signalisert at årets bok blir den siste. STF vil takke for en utrettelig og uvurderlig innsats gjennom alle disse årene. Det er disse tre ildsjelenes fortjeneste at STFs over 25.000 medlemmer har fått servert faglig sterkt friluftslesestoff i postkassen hvert eneste år. Arbeidet med årboken fortsetter, og det blir også gitt ut årbok i 2021, men da med administrativ bistand.

Kjell Helle-Olsen leverte sitt første bidrag til årboken allerede i 1963, og har vært medlem av redaksjonskomiteen siden 1971. 

Annonse

Odd Inge Worsøe har vært med i redaksjonskomiteen for årboken siden 1975. 

Inger Karin Natlandsmyr har vært med å lage årbøker siden 2014. 

Skrevet av John Petter Nordbø 11. mai 2020