Spørsmål og svar før din neste fellestur

Endelig kan vi arrangere fellesturer igjen, men det viktig å ta sine forholdsregler i denne spesielle tiden vi befinner oss i.
Endelig kan vi arrangere fellesturer igjen, men det viktig å ta sine forholdsregler i denne spesielle tiden vi befinner oss i. Foto: Kevin Molstad og Jonas Olsvik

Vi er glade for å kunne arrangere fellesturer igjen, men det er viktig å sette seg inn i de nye retningslinjene. Vi har oppsummert spørsmål og svar som kan komme, før du skal ut på tur med oss. 

Hvordan sikrer dere at turen blir trygg? 

DNT har jobbet frem en egen smittevernplan basert på myndighetenes retningslinjer innenfor dette feltet. Planen sikrer at vi alle er godt forberedt og klare for å starte opp igjen aktivitetstilbudet. I tillegg har alle turledere i DNT gjennomført et eget smittevernkurs. Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa.

Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser.

Alle turer og aktiviteter skal ha påmelding i forkant, med registrering av navn og kontaktinformasjon. For alle arrangører av offentlige arrangement stilles det strenge krav til sporbarhet ved et eventuelt smitteutbrudd, og en mer løslig registrering på oppmøtestedet er derfor ikke tilstrekkelig. Gjennom

krav til påmelding holder vi også kontroll på gruppestørrelsen. Ved oppstart av turen/ aktiviteten gjennomføres opprop.

Hvem og hvor mange kan delta på fellesturene?

Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.

En vanlig turgruppe skal ikke bestå av flere enn maks 20 personer inkludert turleder. Alle som ikke tilhører samme husstand, skal holde minimum en meter avstand. Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.

I noen tilfeller inviterer vi til større arrangement med opptil 50 deltakere. Dette skal da foregår på et offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der vi er en ansvarlig arrangør.

Hva med de mer krevende turene? 

Toppturer kan gjennomføres på lik linje med annen aktivitet og med samme retningslinjer for smittevern. Det skal som alltid gjøres en vurdering av hver enkelt tur basert på værforhold, terreng og evt. skredvurderinger. I tillegg skal det ved valg av turmål tas særlig hensyn til Helsedirektoratets råd om å «Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten».

Gjennomføres krevende aktiviteter og turer, skal turlederne gjøre seg kjent med ferdighetsnivået til den enkelte deltaker i forkant av turen.

Hva med mat og utstyr?

Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac og det skal ikke deles på utstyr i gruppen. Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke, om ikke annen informasjon er gitt.

Hva må man tenke på hvis man skal overnatte på fellestur?

For turer, aktiviteter og kurs som inkluderer overnatting på DNTs hytter, skal alltid DNTs smittevernplan for hytter følges. Hyttene skal alltid forhåndsbestilles. 

Hva gjør dere dersom noen blir syke på tur? 

Ved smitteutbrudd eller mistanke om deltakere som er syke av koronavirus må turleder bidra til å isolere personen inntil situasjonen er mer avklart. Deltakeren sendes hjem og kontaktperson i medlemsforeningen varsles i tillegg til smittevernoverlegen i kommunen. Turlederen må videre vurdere muligheten for at andre i gruppen er smittet og handle ut fra denne vurderingen. Turlederene har med vanlig førstehjelpsutstyr på turen, i tillegg til antibac.

Hva skjer med planlagte turer fremover?

I første omgang vil turene i juni gjennomgås. Planlagte turer etter dette må tas etter hvert. Vi vil informere påmeldte direkte om ny informasjon om turen. Vi oppdaterer våre rutiner fortløpende etter de gjeldende retningslinjene, og mye kan endre seg fort. Derfor må vi be om at folk er tålmodige med oss. Turkalenderen vår ​​​​​​​oppdateres så raskt vi klarer, og vi anbefaler å følge med jevnlig.

Hvilke smitteverntiltak gjelder for dugnader? 

For enkle dugnader på stier, turruter og ved hytter, gjelder den samme smitteverninstruksen som for aktivitet. 

Kan vi bruke busstransport? Evt. bruke annet-hvert sete som anbefales på skolebusstruter. 

I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser.

Må lokale helsemyndigheter informeres om at vi har tur i forkant? 

Nei, det er ikke noe krav om at alle turer og aktiviteter skal rapporteres til lokale helsemyndigheter. Det kan likevel være nyttig å ha en god dialog med smittevernlegen i din kommune. Mange av DNTs medlemsforeninger har opprettet en slik kontakt, og flere har gjort egne lokale avtaler. 

Det er viktig å holde avstand på fellesturer fremover, men gleden over fellesskapet forsvinner ikke av den grunn.
Det er viktig å holde avstand på fellesturer fremover, men gleden over fellesskapet forsvinner ikke av den grunn. Foto: Kevin Molstad og Jonas Olsvik

Annonse

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 6. mai 2020