Spørsmål og svar før din neste hyttetur

Foto: Kristine Tofte

På grunn av korona-situasjonen er det nå viktige endringer knyttet til besøk på Stavanger Turistforening sine hytter. Vi har oppsummert en del spørsmål og svar som det er naturlig at du lurer på.

Hva er annerledes på hyttene?  

Frem til nå har vi sagt at det alltid er plass på hyttene og at ingen blir avvist. Slik er det ikke så lenge vi har regelen om 1 meters avstand. Alle som skal bo på hyttene våre må bestille i forkant. For å opprettholde tilbudet vårt er det svært viktig at det er mulig å spore smitte, det betyr at vi må vite hvem som bor hvor, og vi må ha kontroll på hvor mange, derfor er bestilling av oppholdet avgjørende. 

Det er tillatt å bruke toalettet og kjøpe mat fra proviantlageret på selv- og ubetjente hytter. Korte besøk er altså lov, men man kan ikke tilberede mat, koke vann og tørke klær inne på hyttene, eller sette seg ned inne og spise maten sin.

Er det trygt å bo på STF-hyttene?  

Med tiltakene som nå er iverksatt, så er smittefaren liten. Antall senger som gjøres tilgjengelig i bookingsystemet er begrenset for å ivareta krav til avstand. Hvert rom og hver seng er nummerert, og bestillingen er knyttet til konkrete senger. Det er alltid plass nok til å ivareta krav om avstand, men gjester kan måtte bytte om på senger for å organisere grupper i forhold til romstørrelse. Hyttevakt på oppdrag fra Stavanger Turistforening vil bistå i endelig tildeling av senger. Grupper som er på tur sammen skal så langt som nødvendig fylle hele rom. Bruk eventuelt plass på hems med god avstand mellom hver gjest.

Hvilke konkrete tiltak er innført? 

Det er hengt opp informasjon til besøkende på hyttene. På betjente hytter plasseres hånddesinfeksjon ved strategiske punkter som inngangsdører, toaletter, felles spiserom og ved inngangen til tørkerom. Fellestoaletter vaskes hyppig. På selv- og ubetjente hytter vil det til enhver tid være håndsprit tilgjengelig. Besøkende må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy.

Hvor forhåndsbestiller jeg hyttene?

Du kan bestille hyttene fra denne siden, eller søke dem opp på ut.no og bestille seng via bestillingsknappen der.

Det er viktig med grundig rengjøring etter hvert hyttebesøk. Alle gjester må følge retningslinjer for renhold som det informeres om på hver enkelt hytte.
Det er viktig med grundig rengjøring etter hvert hyttebesøk. Alle gjester må følge retningslinjer for renhold som det informeres om på hver enkelt hytte. Foto: Mari Stephansen

Hva må jeg ta med utover det jeg vanligvis har i sekken?  

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer. Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta kun på det du skal ha selv, ikke noe annet.

Hvordan sikrer dere hygiene på soverom?  

De som har bestilt selv – eller ubetjent hytte må ha med seg enten lakenpose og putevar, eller sengetøy. På betjente hytter følges deres retningslinjer. Hør gjerne med hytta du skal besøke på forhånd.

Blir det tilsyn ved hyttene? 

Vi har hyttevakter på flere av hyttene, avhengig av sesong og antall besøkende. Hyttevaktene påser at gjestene følger instruksene for vask og rehold på hyttene, og bistår ved romfordeling. De etterfyller også rengjøringsmidler og det som trengs av utstyr. 

Hva med sikkerheten til de som kommer sent på kveld? 

Norges største turportal UT.no har rødvarsel og tydelig signalisert at det er unntakstilstand også i friluftslivet. Vi gjør det vi kan for å informere i forkant slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. De som likevel legger ut på tur uten å bestille plass på hyttene våre, må ta ansvar for å ha med seg telt.

Hva gjør jeg om jeg blir syk på hytta?  

Dersom man er på en betjent hytte, må man melde fra umiddelbart til vertskapet og følge videre instrukser fra dem. Dersom man blir syk når man er på en selv- eller ubetjent hytte må man umiddelbart reise hjem og kontakte Stavanger Turistforening.

Hvordan har dere utarbeidet smittevernplanene? 

Smitteverninstruksen for hytter er utarbeidet av DNTs hytte- og ruteutvalg, i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Smitteverninstruksen for aktivitet er utarbeidet av DNT sentralt i tett samarbeid med ledere på aktivitetsavdelingene i noen av DNTs medlemsforeninger. Arbeidet er også utført i tett samarbeid med ekstern smittevernkonsulent og i dialog med smittevernmyndighetene. 

Begge smittevernplanene er dynamiske dokument, så dersom myndighetene endrer sine anbefalinger, følger vi etter.

Vi gleder oss over å kunne ønske deg velkommen til hyttene våre!
Vi gleder oss over å kunne ønske deg velkommen til hyttene våre! Foto: Kevin Molstad, Jonas Olsvik

Annonse

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 20. mai 2020