Digitalt årsmøte i STF

Morgenstemning fra Holmavatn, en av STF sine 44 hytteperler!
Morgenstemning fra Holmavatn, en av STF sine 44 hytteperler! Foto: Preben Falck

I vinter må dei fleste av oss ta til takke med å drømme om vakre Ryfylkeheiene og inspirerende møter. STFs årsmøte blir nemlig i år gjennomført digitalt i påvente av at verden skal komme til hektene igjen. 

Årsmøte i Stavanger Turistforening er er satt til 16. april kl. 18.00. På grunn av omstendighetene rundt Koronaviruset og smittevernhensyn vil årsmøtet bli avviklet slik at medlemmer har mulighet til å følge dette digitalt, klikk på lenken nedenfor. 

Pga de begrensninger et slikt format setter, vil møtet bli begrenset til å behandle de formelle årsmøtesakene og så gi en orientering om hva koronautbruddet betyr for STF. Tidligere varslet sak om villreinproblematikk rundt Blåsjø vil bli utsatt til en senere anledning når vi kan møtes og få en god diskusjon.

Møtet avholdes på Teams, ved å klikke seg inn på lenken nedenfor. Avstemminger vil bli gjennomført ved at det først avholdes prøvevotering, og dersom det viser seg å være et betydelig flertall for et forslag vil det bli protokollert gjennomført ved akklamasjon. Dersom noen av sakene skulle by på stor debatt eller jevne stemmetall, tar styret forbehold om å foreslå saken(e) utsatt til et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Dagsorden:  

  1. Godkjenning av innkalling og behandlingsmåte
  2. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret som inntatt i årsmeldingen. Forslag: Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2019. Årsmelding med styrets årsberetningen og regnskap finner du her.
  3. Revidert regnskap. Forslag: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019. Som del av saken fremlegges forvaltningsinstruks for Preikestolfondet, se Forvaltningsinstruks for Preikestolfondet. 
  4. Valg på leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite, se valgkomiteens innstilling. 
  5. Valg av revisor etter innstilling fra styret. Forslag: Tor-Ove Grøtteland gjenvelges som foreningens revisor.
  6. Innkomne forslag fra Pål Mitsem om Gauselstraen og gondolbane til Neverdalsfjellet ved Preikestolen. Forslagene er nå av forslagsstiller bedt utsatt til neste fysiske årsmøte.
  7. Informasjon om koronasituasjonen. Forslag: Årsmøtet tar saken til orientering.

Bli med i Microsoft Teams-møte

Dersom du ikke har Teams innstallert på din enhet, avviser du spørsmål om å innstallere Teams, og klikker på "Bli med på nettet i stedet". Møtet vil da åpnes i din nettleser. Du kan gi tilgang til å bruke kamera og mikrofon dersom du ønsker å ta ordet på møtet. 

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 10. mars 2020