Utlysning råds- og styremedlemmer 2021

Stavanger Turistforening ser etter kandidater til styre og råd.
Stavanger Turistforening ser etter kandidater til styre og råd. Foto: John Petter Nordbø

Stavanger Turistforening skal avholde valg av styre og råd. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle til å påta seg en slik oppgave ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Svært mye av arbeidet i STF er basert på dugnadsinnsats. Også den øverste ledelsen av foreningen, med styret og rådet, er bemannet med frivillige som ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og har viktige oppgaver med ledelsen av hele foreningens arbeid. I særlig viktige saker rådfører styret seg med rådet.

Valgkomiteen søker etter å finne fram til kandidater med relevante kvalifikasjoner i forhold til foreningens behov. Videre er det ønskelig å ha med personer med et bredt kontaktnett. Kandidatene må være villig til å bruke tilstrekkelig tid til arbeid i styre/råd. Det tilstrebes en geografisk fordeling blant styrets medlemmer, og en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.

På foreningens årsmøte 8. april 2021 skal det velges styre og råd. For å kunne vurdere aktuelle kandidater ønsker valgkomiteen forslag innen 15. februar 2021. 

Om du har spørsmål, eller ønsker å foreslå noen kandidater kan du ta kontakt med daglig leder i STF som er sekretær for komiteen på mailadresse: preben@stf.no.

Valgkomite:

Kari Gro Johanson, kjohan@sus.no, tlf 913 92 284

Ingeborg Søyland, ingsøy@gmail.com, tlf 916 13 523

Edward Prestholm, eprestholm@gmail.com , tlf 958  88 153

Preben Falck (sekretær), preben@stf.no, tlf. 992 48 007

Annonse

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 15. januar 2021