STF starter inkluderingsprosjekt –  Nå trenger vi din hjelp

Foto: John Petter Nordbø

Stavanger Turistforening er for alle. Nå starter vi på et treårig prosjekt som skal gjøre at enda flere føler seg hjemme i tilbudet vårt. For å få til det trenger vi masse dugnadshjelp. Kanskje du kan hjelpe oss? 

– Ensomhet og utenforskap er en samfunnsutfordring. Forskjellene øker. Utenforskap er et problem uavhengig av hvilken bakgrunn man har. Turistforeningen er den perfekte arena for å gjøre noe med dette. Her kan du komme deg ut og være sammen med andre på en nøytral arena, sier nyansatt prosjektleder Johanne Fjelde. 

– Vi vet så mye om hva naturen gjør med oss, og hvordan den får oss til å senke skuldrene. Dette er virkelig noe alle trenger, fortsetter hun engasjert. 

I oktober starter Stavanger Turistforening et treårig prosjekt på inkludering. Prosjektet er todelt. Den ene delen av prosjektet går ut på å gi arbeidstrening til flyktninger i samarbeid med Flyktningseksjonen i Stavanger kommune. To dager hver uke skal tre til seks deltakere fra introduksjonsprogrammet ved Flyktningseksjonen få arbeidspraksis hos Stavanger Turistforening. Dette skjer på dagtid.

Den andre delen av prosjektet går ut på å bygge opp et bynært, lavterskel friluftstilbud til barnefamilier som er tilgjengelig for alle. Dette er et tilbud  på ettermiddager og kvelder i ukedager, hvor målet er å skape et aktivt turlag i byen. I første omgang skal vi styrke aktivitetene på Dyrsnes ved Stokkavatnet. Den langsiktige planen er å overføre dette tilbudet til Storhaug og andre bydeler. 

Trenger fast dugnadsgjeng 

Begge delene av prosjektet er helt avhengig av frivillige. På arbeidstreningen skal deltakerne gå én til én med frivillige. Gjennom arbeidstreningen skal deltakerne følge årshjulet til Stavanger Turistforening. "Skulder til skulder" med en frivillig skal de gjøre typiske dugnadsoppgaver som å merke stier, male hytter og hjelpe til med rigging av større arrangementer. Arbeidet vil være svært variert, og oppgavene blir forskjellige fra uke til uke, alt etter hvor behovet er størst. Dette legger til rette for masse nyttig språktrening og kulturutveksling gjennom praktisk arbeid. Prosjektlederen har allerede noen på plass i dugnadsgjengen, men trenger flere for å komme i mål. 

– Vi ønsker oss folk som brenner for bynært friluftsliv og inkludering. Stabile frivillige er viktig, da bygges vennskap og gode relasjoner, sier Fjelde. 

For å delta i arbeidstreningen må du være tilgjengelig på dagtid. For aktivitetene på Dyrsnes vil dugnadsjobben være å legge til rette for lavterskel friluftsaktiviteter på kvelder og ettermiddager. 

– På Dyrsnes vil det være alt fra å tenne bål til kanopadling, matlaging og andre aktiviteter, forklarer prosjektlederen. 

Stor nytte for alle parter

Hvis prosjektet lykkes er det som et kinderegg, minst tre ting på én gang. For foreningen er det viktig å ha et tilbud som er attraktivt for alle, og ved å inkludere flere i det frivillige arbeidet er det enklere å nå nye målgrupper. For den enkelte deltaker kommer verdifull arbeidspraksis, språktrening og nye kontakter. Dette kan være med på å forebygge utenforskap og lede flere inn i arbeidslivet, som igjen er et stort løft for samfunnet. For frivillige venter nye impulser og nye venner, og ikke minst sjansen til å lære mer om andre kulturer. 

– Dette er et jevnbyrdig prosjekt der begge sider har mye å lære av hverandre. Her får deltakerne en fin mulighet til å bli kjent med norsk kultur og norske verdier. Praksisen gir god språktrening og innblikk i den viktige delen av norsk kultur som friluftsliv er. Det er heller ingen tvil om at deltakerne i prosjektet har mye å tilføre Stavanger Turistforening. Mange kommer fra en varmere kultur og har et fellesskap som vi kan lære mye av, sier Fjelde.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Flyktningseksjonen i Stavanger kommune og Open hands for you. Prosjektet er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir). 

Har du lyst til å være frivillig? Her kan du lese mer og melde deg på.

Foto: Marius Dalseg Sætre

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 30. september 2019