Stranddalshytta blir grønnere

Lyse og Stavanger Turistforening på befaring på Stranddalen Turisthytte. F.v. Morten Torgersen (Lyse), Preben Falck (STF), Trond Furenes (Lyse), Kjell Ove Nærheim (Grunneier Stranddalen)
Lyse og Stavanger Turistforening på befaring på Stranddalen Turisthytte. F.v. Morten Torgersen (Lyse), Preben Falck (STF), Trond Furenes (Lyse), Kjell Ove Nærheim (Grunneier Stranddalen) Foto: Agnethe Larsen

Stavanger Turistforening ser nå på mer miljøvennlige alternativer for å forsyne Stranddalen Turisthytte med energi. 

- Stavanger Turistforening tar klimakrisen på alvor. Vi arbeider målrettet for å redusere utslipp fra egen virksomhet. I Stranddalen forsyner vi anlegget med energi fra ved, gass og dieselfyrt aggregat. Dette er ikke i samsvar med våre høye ambisjoner for miljøvennlig drift og vi ønsker derfor å bygge om anlegget slik at vi spesielt får en vesentlig reduksjon av dieselforbruket, forteller Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Lyse er invitert med på laget for å se på mulige energiløsninger, som kan fungere i den sesongbaserte driften på Stranddalen. Lyse har vært en partner og støttespiller for SFT i en årrekke, og sitter på mye kompetanse innen ulike energiløsninger og styringssystemer.

- Vi synes dette er et utrolig spennende prosjekt å få være med på. De tekniske og miljømessige utfordringene dette prosjektet har, åpner opp for mange nye måter å tenke på. Vi har kompetanse og erfaring fra ulike løsninger, og syns det er spesielt spennende å prøve ut disse på en fjellhytte 1000 meter over havet, forteller Morten Torgersen, energirådgiver i Lyse. 

Planen for prosjektet videre er at det jobbes med planlegging og finansiering av prosjektet i 2019, og at arbeidet kan starte opp i 2020. Og hvordan vil de besøkende på Stranddalshytta merke dette i fremtiden?

- Først og fremst vil de besøkende kunne nyte opplevelsen på fjellet i trygg forvissning om at fjellturen i minst mulig grad bidrar til å varme kloden. Det er også mulig at vi kommer til å be gjestene om litt hjelp til å holde avtrykket så lite som mulig, for eksempel ved å korte litt ned på tiden i dusjen. Det tror jeg folk gjerne vil gjøre, for uansett vil den gode atmosfæren på Stranddalen være den samme, understreker Preben.

De besøkende på Stranddalshytta kan se frem til mer miljøvennlige energiløsninger i nær fremtid.
De besøkende på Stranddalshytta kan se frem til mer miljøvennlige energiløsninger i nær fremtid. Foto: Odd Inge Worsøe

Annonse

Skrevet av Agnethe Larsen 6. juni 2019