Vil du være en turvenn du også?

TURVENNER. Ingen ting er så fint som å gå på tur med gode turvenner.
TURVENNER. Ingen ting er så fint som å gå på tur med gode turvenner. Foto: DNT

I et år nå har turvenner fra Stavanger Turistforening og elever fra Johannes læringssenter gått på tur hver torsdag i beste skoletid. Formål: Lære utlendinger å snakke norsk og bli kjent i byen! Suksessprosjektet trenger nye turvenner – vil du være med?

I høst starter vi opp med nye gågrupper. Flere av turvennene som har vært med skoleåret 2014/2015 fortsetter, men vil gjerne suppleres med flere. Du velger selv hvor ofte og lenge du vil være turvenn, men første tur starter opp torsdag 3. september.

Informasjonsmøte
Vi samler alle turvennene til felles informasjonsmøte på Johannes læringssenter i uke 34 eller 35. Her vil du møte andre turvenner og får en god innføring i hva prosjekltet går ut på.

Ta kontakt
Høres dette interessant ut, ta kontakt med torgunn@stf.no 51 84 02 13 / 950 41 315.  

BLI MED og støtt en god sak!

Annonse