Dugnadsprisen til Knut Sellevold

PRIMUS MOTOR: Knut Sellevold (med rød jakke) i spissen for åpning av nærturer i Sandnes på tampen av 2018.
PRIMUS MOTOR: Knut Sellevold (med rød jakke) i spissen for åpning av nærturer i Sandnes på tampen av 2018. Foto: Anne Katrine Lycke

Årets pris går til en mann med enorm arbeidskapasitet, smittende humør og omsorg for mennesker og natur. Knut Sellevold fra Sandnes turlag får dugnadsprisen for 2018. 

Dugnadsprisen ble delt ut på årsmøtet til Stavanger Turistforening torsdag kveld. Det var en meget overrasket prisvinner som mottok prisen fra styreleder Gunhild Holtet Eie. 

Knut Sellevold kom inn i styret i Sandnes Turlag fra februar 2014. Det var turlagets første ordinære driftsår. Siden den gang har turlaget utviklet seg voldsomt, og Knut har hatt en finger med i spillet i mye av dette. 

Sellevold har stått i spissen for etableringen av nærturene i Sandnes, etter modell fra 52 hverdagsturer i Stavanger. Nærturene åpnet i desember 2018.  

I spissen for nye nærturer

Han har ledet gruppen som har jobbet med nærturene og vært et bindeledd mellom kommunen, turlaget og administrasjonen i STF. Han har gått opp alle turene selv, vært i dialog med grunneiere der det var nødvendig og beskrevet alle turene. Et høydepunkt var da han inviterte frivillige til å være med på selve merkingen som faddere for å vedlikeholde turene. Knut har en egen evne til å engasjere folk og skape entusiasme – eller snarere å spre sin store entusiasme til andre. Det er nå 36 frivillige som deltar med merking, vedlikehold og turledelse på nærturene.

Et annet arbeid der Knut har gjort seg bemerket er gjennom Turvenn-prosjektet i Sandnes turlag. Det er nå inne i sitt fjerde år, og er et samarbeid med Flyktningeenheten i Sandnes der deltakerne på introduksjonsprogrammet får språktrening på tur sammen med frivillige turvenner. En gang i året arrangerer Turvenn-prosjektet "Internasjonal familiedag". Da inviterer Sandnes turlag familier fra Flyktningenheten til en utedag med natursti, leker for barna, dans og ikke minst grilling og god mat. Knut er ikke bare turleder, men er også limet i gruppen, og er like flink sosialt som organisatorisk.

En stor inspirasjonskilde

Det store engasjementet for naturvern viser Knuts allsidighet. Han bidrar i turlaget og STF ved å skrive leserinnlegg i viktige saker. Blant disse sakene er engasjementet for at Gramstad-området skal være en del av Sandnesmarka, og å begrense vindkraftutbyggingen i Rogaland for å ta vare på verdifulle natur- og friluftsområder.

Sellevold er tidligere prest og organist, og også vi i Turistforeningen får nytte av hans strålende evner som formidler. Han har bidratt til å utvikle foreningen ved å være kursholder på flere ambassadørkurs. Knut er alltid godt forberedt, holder gode presentasjoner og skriver godt. 

Styreleder Pål Andersen i Sandnes turlag beskriver prisvinneren på følgende måte: 

– Han er til stor inpirasjon for meg og de andre i styret med stort engasjement, konstruktive innspill, masse kunnskap (jeg tror han kjenner navnet på hver eneste knaus i Sandnes) og alltid godt humør. Jeg har ofte tenkt at når jeg blir 70 år, vil jeg vær som Knut - sprek, engasjert, positiv og blid, sier Andersen. 

Vi gratulerer Knut Sellevold med dugnadsprisen for 2018!

VINNER: Knut Sellevold sammen med styreleder Gunhild Holtet Eie.
VINNER: Knut Sellevold sammen med styreleder Gunhild Holtet Eie. Foto: Jane Byberg

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 5. april 2019