Full mobilisering mot mer vindkraft i Rogaland

Egersund Vindkraftverk.
Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland (FNF) og Stavanger Turistforening (STF) er svært bekymret for naturen i Rogaland. Nå blir det en massiv markering mot vindkraft 12. mai.

FNF og STF reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utpeker verdifulle natur- og friluftslivsområder i Rogaland som aktuelle for vindkraftutbygging, i tillegg til alle konsesjonene som allerede er gitt i Rogaland. Utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land ble overrakt til Olje- og energidepartementet (OED) 1. april. Nå er utkastet sendt ut på høring med frist  1. august.

Den alvorlige trusselen mot Rogalands-naturen gjør at natur- og friluftsorganisasjonene står sammen om å mobilisere grasrota til å yte motstand mot mer vindkraft i fylket. Søndag 12. mai kl. 11.00-12.30 inviterer FNF-Rogaland og STF alle i Sør-Rogaland til en stor markering mot mer vindkraft på land i Rogaland nå. Programmet blir helt klart i løpet av denne uken:

https://www.stf.no/aktiviteter/109029/869219/

Visualisering av vindturbin i Sandnes sentrum
Arrangementet 12. mai blir åpnet med en installasjon med visualisering av en 190 m høy vindturbin, liggende på Sandnes brygge med vingespisser bort mot Sandnes rådhus, Ruten og Havnegata. Det blir vindkraft-musikk komponert av Eddi Andresen. Vindturbinen egner seg å bli filmet med dronefilm. Nå holder vi på å rekruttere frivillige til å holde hvite laken som skal bidra til visualiseringen. Vi tror dette kommer til å bli en tøff markering med et tydelig budskap. Beskrivelse av vindturbin-installasjonen:

https://www.stf.no/aktiviteter/109531/869764/

Derfor er det viktig å si nei til mer vindkraft

– Argumentene for at det er viktig å mobilisere nå, er mange, sier Anne Katrine Lycke, fagsjef for naturforvaltning i STF.

Hun lister opp følgende:

  • Heiområdet sør for Hunnedalen og sørover mot Kristiansand og videre langt opp i Setesdalen er nå i faresonen for å bli bygget ned med vindkraft. Dette inkluderer Bjerkreimsheiene og STFs rutenett med turistforeningshyttene Tomannsbu, Støle og Kvitlen. Det kuperte fjellterrenget vil bli fullstendig rasert hvis det er snakk om å etablere vindkraftanlegg her. Det samme gjelder mange steder i Sirdal og sørover i Agder.
  • Et område fra Bokn, inn til Suldal og videre nordover til Folgefonna og Tysnes er også utpekt som «mest egnet for vindkraft». Innenfor dette store området ligger naturperlene på rekke og rad, og det er vanskelig å se for seg de store naturødeleggelsene som kan komme i forbindelse med en omfattende utbygging av vindkraft her.
  • Det er allerede gitt konsesjon til 27 vindkraftanlegg i Rogaland, hvorav flere fremdeles ikke er bygget.
  • Vindkraftanlegg som ligger utenfor områdene definert som «mest egnet» kan i prinsippet også få tildelt konsesjon, selv om det blir vanskeligere å få gjennom en søknad. Dette skaper usikkerhet for hva som kan skje framover. I Nasjonal ramme skriver NVE: Det vil være mulig å søke om konsesjon også utenfor de utvalgte områdene. Som det framgår av oppdragsbrevet fra OED, skal det imidlertid være vanskeligere å få konsesjon i et område som ikke er pekt ut i den nasjonale rammen. NVE legger ikke opp til å gi slike saker samme prioritet. 


Det finnes bedre alternativer
FNF og STF er opptatt av at myndighetene velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vindkraft på land er bare én av mange alternativer for å fase ut fossil energi. Energisparing og – effektivisering er i særklasse det beste for både klima og miljø. I tillegg er havvind, opprustning av gamle vannkraftverk, solenergi og geotermalvarme mer miljøvennlige alternativ enn vindkraft på land.

Vindkraft i Rogaland = allerede gitte konsesjoner + Nasjonal ramme

Allerede invilgede konsesjoner vises ikke i kartene til Nasjonal ramme. Disse anleggene utgjør allerede omfattende belastning på naturen i Rogaland. Tilsvarende gjelder i hele landet. 

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 3. april 2019