Nå er vi i gang med nye Bakken gard

FJELLGARD: Bakken ligger høyt oppe i ei li overfor Lysefjorden. Nå er de første materialene og verktøyet til rehabiliteringsprosjektet på plass.
FJELLGARD: Bakken ligger høyt oppe i ei li overfor Lysefjorden. Nå er de første materialene og verktøyet til rehabiliteringsprosjektet på plass. Foto: John Petter Nordbø

Den omfattende rehabiliteringen av Bakken gard er startet. Innen ett år skal fjellgården ved Lysefjorden totalrenoveres. Målet er å beholde den unike historiske verdien til gården, og samtidig gjøre stedet hyggelig og praktisk for fjellvandrere.


– Dette er et fantastisk godt sted å være! fastslår byggeleder Jan Erik Lyngstad etter de første travle og hektiske dagene på Bakken.

Denne uka startet det første arbeidet på årets store prosjekt i regi av Stavanger Turistforening: nye Bakken gard. Byggeleder Lyngstad har stukket ut tomta for det nye sanitærbygget sammen med frivillig Bjørn Gabrielsen. I løpet av den første helgen får Bjørn og Jan Erik selskap av en haug med andre frivillige i dugnadsgjengen Bakkens venner. Uten innsatsen fra frivillige ville det omfattende prosjektet ikke vært mulig å gjennomføre innenfor de økonomiske rammene som er satt. Prosjektet har et budsjett på 7 millioner kroner. Av dette er verdien av dugnadsinnsatsen estimert til 1,35 millioner kroner.

Mer skal gjøres på dugnad

Byggearbeidet er lagt opp på en litt annerledes måte enn tidligere, for å sikre at enda mer av arbeidet gjøres av frivillige hender.

– For å komme i mål med budsjettet vi har satt bruker vi en modell der vi setter opp daglige byggemøter for å diskutere hva som kan gjøres på dugnad. Vi finner oppgaver som har dugnadspotensial, og «sparer» disse til dugnadsgjengen, forklarer Lyngstad, og legger til at dette betyr at entreprisen blir mer oppstykket og delt for å legge til rette for mer dugnad.

I løpet av den første uka er ny brønn gravd ut og murt opp. I løpet av første dugnadsdag ble også uthuset revet. Dette skal erstattes av et nytt anneks med bakerovn, hunderom og eget rom for frivillige hytteverter.

Det hvite og røde våningshuset er et kjent og kjært syn for mange vandrere langs Lysefjorden. Det gamle huset ble fraflyttet av Johannes Bakken i 1973, og er fullspekket med historie i veggene. Alle materialene er hentet med håndmakt og saget opp på Bakkens eget sagbruk. Gårdens siste bonde brukte faktisk hele seks år på å bygge huset. Nå skal bygget renoveres og tilbakeføres til mest mulig original stand, men for å bli et fullverdig selvbetjent tilbud bygger vi på et nytt bislag for å gi huset fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav fra fjellvandrere. I tillegg blir det altså et nytt anneks, samt et nytt sanitærbygg.

Bakken blir tilgjengelig for enda flere

I 2019 har STF fått midler fra Bufdir til et pilotprosjekt som har fått navnet «Turisthytter for alle?». Prosjektet har fokus på å gjøre flere hytter tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse, og her spiller Bakken en sentral rolle. Med en plassering halvveis oppi fjellsiden, langs en bratt fjord, er kanskje ikke Bakken den mest åpenbare kandidaten for arbeid med tilgjengelighet, men med planer om to nye bygg og en totalrenovering av hovedhuset er potensialet stort.

– Gjennom å arbeide med Bakken gard ønsker vi å utvikle tilpassede kartlegging- og prosjekteringsverktøy, samt teste produkter og løsninger tilpasset forholdene på fjellet. Resultatene skal vi bruke i fremtidige hytteprosjekter, forklarer prosjektleder Helen Adamson.

Noe av det prosjektet ser på er muligheten for å planlegge trinnfri ferdsel rundt på tunet, særlig fra annekset til sanitærbygget og hovedhuset. Et soverom i annekset blir også tilrettelagt for rullestolbrukere.

– Det er kanskje et hårete mål, men det skader ikke å sikte høyt, mener Adamson.

Prosjektet skal være ferdig innen våren 2020. 

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 30. mars 2019