Velkommen på årsmøte i STF

Følg den røde T-en - bli medlem i STF.
Følg den røde T-en - bli medlem i STF. Foto: Odd Inge Worsøe

For eller mot vindkraft? Vi kjører debatt på årsmøtet i STF torsdag 4. april kl. 18.

Vi møtes i lokalene til SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted terrasse 1 (like bak Stavanger Konserthus) 

Program:

 1. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret.
 2. Revidert regnskap.
 3. Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite. Valgkomiteens innstilling finner du her.
 4. Valg av revisor.
 5. Orientering om styrets arbeid med strategi og veivalg for perioden 2019-23.
  1. Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT orienterer om DNTs veivalgsarbeid
  2. Styreleder Gunhild Holtet Eie orienterer om styret i STF sitt lokale veivalgsarbeid
 6. Orientering om arbeidet med salg av Preikestolen fjellstue.
 7. Utdeling av Dugnadsprisen for 2018.
 8. Vindkraft. Status for vindkraft i Rogaland og nasjonalt. Diskusjon.
  1. Innledning fra styret i STF
  2. Orientering om status vindkraft ved Sveinulf Vågene
  3. DNTs arbeid med vindkraft og politisk påvirkning ved generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

Forslag til vedtak: Stopp videre utbygging av vindkraft på land i Rogaland nå!

Årsrapport med styrets årsberetning og regnskap finner du her.

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 27. mars 2019