Ja til bevaring av kyst og fjell – også i Rogaland

Foto: Marius Dalseg Sætre

Nå tegnes kartet for fremtidig vindkraftutbygging, og store friluftsområder er i fare. Du har sjansen til være en stemme for naturen. Bruk den!

Hver eneste dag arbeides det for å sette opp nye vindturbiner i Rogaland, og det er allerede etablert mange vindkraftanlegg i fylke: HøgJæren, Tellnes og Egersund er blant disse. I Bjerkreim vindpark er det hektisk anleggsarbeid om dagen når nye landemerker med 70 vindturbiner på 190 meter skal løftes på plass. Til sammenligning er Ullandhaugtåren 64 m høyt. I tillegg vet vi at det snart kommer vindkraftanlegg på Gilja, på Vardafjellet ved Sviland i Sandnes, på Måkanuten og Faurefjell i Bjerkreim, og en rekke andre steder. 

For hver turbin kreves det 800 meter vei og en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Terrenginngrepene blir enormt store i kupert terreng, og det vi har av urørt natur i Rogaland forsvinner uhyre raskt. Den største utfordringen framover er det store presset for å bygge ut enda mer. I utkastet til Nasjonal Ramme for vindkraft som skal offentliggjøres 1. april i år, er det meste av Rogaland utenom byer og verneområder, pekt på som mulige områder for vindindustrien.

Stavanger Turistforening (STF) var som mange andre, i utgangspunktet positiv til at det ble etablert noe vindkraft i Rogaland. STF mente at Fylkesdelplanen for vindkraft, som ble godkjent av Miljødepartementet i 2009, var det beste verktøyet for å velge de minst konfliktfylte områdene for vindkraft. Når myndighetene umiddelbart startet med å gi konsesjon til vindkraftanlegg i nei-områder, ble det svært krevende å jobbe med disse sakene. Det kom enormt mange saker samtidig. Kort oppsummert er resultatet at det er gitt konsesjon til å produsere 4,5 TWh vindkraft i Rogaland. Dette betyr at vindindustrien i løpet av få år har fått øremerket et areal som er større enn hele Stavanger kommune til kraftproduksjon.

Rogaland har fått nok

STF mener det er på høy tid med en pause for å vurdere konsekvensene av en så arealkrevende industri i våre kyst- og heiområder. De reelle kostnadene som store terrenginngrep og støy må synliggjøres. De skjulte kostnadene som tapte opplevelsesverdier, tapte muligheter for reiseliv, hyttebygging med mer, må også synliggjøres. Det er behov for å få et overblikk over hva vi holder på med. Natur- og friluftsområdene skrumper inn meget raskt, naboer fortviler, fugler og flaggermus sliter, for å nevne noe. Det er svært gledelig at Rogaland Høyre på sitt årsmøte nylig vedtok at «Det anbefales ikke flere konsesjoner for vindkraft på land i neste fylkestingsperioden». Vi håper flere partier vil vedta det samme.

Vi trenger ditt engasjement

STF ønsker at flere engasjerer seg i det som holder på å skje med vår natur, her i Rogaland og i Norge. Det er for sent å klage når konsesjonene er gitt. I samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag og DNT har vi laget filmer, og vil framover jobbe for å få ut mer fakta om vindkraft. Se filmene, vurder selv. Vi håper mange av våre medlemmer og andre vil være med å signere oppropet «Ja til bevaring av kyst og fjell».

Rasteplass i Egersund vindpark
Rasteplass i Egersund vindpark Foto: Anne Katrine Lycke
Se nøye på dette bildet av Bjerkreim vindkraftverk som er under utbygging nå. Her har Norsk vindenergi søkt om å få bygge 5,5 meter brede anleggsveier - inkludert veiskuldre.  Det kan ikke stemme.
Se nøye på dette bildet av Bjerkreim vindkraftverk som er under utbygging nå. Her har Norsk vindenergi søkt om å få bygge 5,5 meter brede anleggsveier - inkludert veiskuldre. Det kan ikke stemme. Foto: Sveinulf Vågene

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 31. januar 2019