Utlysning råds og styremedlemmer 2019

Ny hytte i Viglesdalen ligger godt plassert i terrenget sørøst for gammelhytta. Hytta var ferdig i november 2018, men offisiell åpning av hytta blir i mai i år.
Ny hytte i Viglesdalen ligger godt plassert i terrenget sørøst for gammelhytta. Hytta var ferdig i november 2018, men offisiell åpning av hytta blir i mai i år. Foto: John Petter Riskedal Nordbø

Stavanger Turistforening skal avholde valg på styre og råd. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle til å påta seg en slik oppgave ønsker valgkomiteen å høre fra deg.

Svært mye av arbeidet i STF er basert på dugnadsinnsats. Også den øverste ledelsen av foreningen, med styret og rådet, er bemannet med frivillige som ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene, og har viktige oppgaver med ledelsen av hele foreningens arbeid. I særlig viktige saker rådfører styret seg med rådet.

Valgkomiteen søker etter å finne fram til kandidater med relevante kvalifikasjoner i forhold til foreningens behov. Videre er det ønskelig å ha med personer med et bredt kontaktnett. Kandidatene må være villig til å bruke tilstrekkelig tid til arbeid i styre/råd. Det tilstrebes en geografisk fordeling blant styrets medlemmer, og en rimelig fordeling mellom kvinner og menn.

På foreningens årsmøte 4. april 2019 skal det velges styre og råd. For å kunne vurdere aktuelle kandidater ønsker valgkomiteen forslag innen 28. februar 2019. 

Om du har spørsmål, eller ønsker å foreslå noen kandidater kan du ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer, eller med daglig leder i STF som er sekretær for komiteen:

Valgkomite:

Trygve Forgaard, leder , trygve@markedsforingshuset.no, tlf. 901 32 911
Ingeborg Søyland, ingsøy@gmail.com, tlf 916 13 523
Kari Gro Johansen, kjohan@sus.no, tlf 913 92 284
Daglig leder Preben Falck, preben@stf.no, tlf. 992 48 007

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 31. januar 2019