Kartlegging av utleiehytter

Foto: Odd Inge Worsøe

Tre dyktige ergoterapistudenter har i høst kartlagt tilgjengeligheten til utleiehytter på Nodhagen og Ådneram. STF ønsker at flere av våre hytter kan brukes av folk med funksjonsnedsettelser og denne kartleggingen gir et godt grunnlag for videre arbeid. Studentene har vist at med noen enkle tiltak kan hyttene bli funksjonelle for mange flere.

Vibeke Hansen, Stine Aarhaug og Linh Stenseth går 3. år på ergoterapiutdanning ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes. Når de skulle velge tre-måneders praksis i år falt valget på et prosjekt i samarbeid med Stavanger Turistforening (STF). Sammen med prosjektleder for DNT Tilrettelagt i STF Helen Adamson planla de besøk til Nodhagen på Bersagel og Ådneram i Sirdal for å kartlegge tilgjengelighet basert på prinsippene om universell utforming. 

Studentene vurderte hyttene ved bruk av et kartleggingsskjema utviklet av Rogaland Fylkeskommunen. Det var ingen overraskelse at hyttene ikke når opp til dagens krav om universell utforming (gjelder nybygg) men det kom frem mange muligheter for betydelige forbedringer med relativt enkle tiltak. Å tilrettelegge terskler/trinn med ramper og håndlist, bruk av kontrastfarger, bedre belysning og å rydde vekk rot var noen av anbefalingene som gjaldt begge hytter. I tillegg dokumenterte studentene muligheter for å øke tilgjengeligheten ytterligere ved en større renovering med mer omfattende tiltak som bredere døråpninger, tilrettelagt uteområde og permanent ramper.

Ved prosjektets slutt har studentene levert en grundig rapport med anbefalte tiltak som STF vil bruke som innspill til vedlikehold og oppgraderingsarbeid på hyttene.

Ergoterapistudentene i gang med kartlegging av Nodhagen.
Ergoterapistudentene i gang med kartlegging av Nodhagen.
Ergoterapistudenter Vibeke R. Hansen, Stine E. Aarhaug og Linh Stenseth har kartlagt to STF hytter.
Ergoterapistudenter Vibeke R. Hansen, Stine E. Aarhaug og Linh Stenseth har kartlagt to STF hytter.

Skrevet av Helen Adamson 29. november 2018