Vurderer å selge Preikestolen fjellstue

Foto: Marius Dalseg, DNT

Stiftelsen Preikestolen og Norwegian Experience AS ønsker å kjøpe startpunktet til stien til Preikestolen og Preikestolen fjellstue fra Stavanger Turistforening.

Stiftelsen Preikestolen (Stiftelsen) og Norwegian Experience (NE) har gitt hvert sitt bud til Stavanger Turistforening (STF), på separate deler av eiendommen ved Preikestolen fjellstue. Stiftelsen ønsker å kjøpe parkeringsområdet og eiendommen hvor stien ligger, mens NE ønsker å kjøpe Preikestolen fjellstue med et tilhørende tomteområde på nord- og vestsiden av Refsvatnet. STF vil beholde Torsnes og utmarka i nord. Av hensyn til forhandlingene, så ønsker ikke partene at budenes størrelse blir offentliggjort.

Fjellstua er per i dag et helårsanlegg med til sammen 150 overnattingsplasser og matservering, og er et startpunkt for turer til blant annet Preikestolen.

– Vi har satt i gang en prosess der vi vurderer tilbudet seriøst. Utviklingen på Preikestolen har vært rivende, og fra turistforeningens ståsted ser vi at utviklingen dreier bort fra det enkle friluftslivet som er vårt fokusområde, sier Preben Falck, daglig leder i STF. 


Vil sikre allmenheten

For å kunne realisere det store potensialet i eiendommen ser STF behov for flere aktører enn turistforeningen, og spesielt en aktør som ønsker et godt samarbeid med Stiftelsen, og som vil satse på en bærekraftig utvikling av området. 

– Anlegget har et stort potensiale som de tidligere eierne ikke har kunnet realisere. Samtidig er anleggets utforming og beliggenhet så sentral for utviklingen av Preikestolen, at det er helt klart for oss at det er her vi må satse om vi får muligheten til det, sier Eyvind Flood, daglig leder i NE.

Stiftelsen og NE har fremlagt hvert sitt bud og partene er enige om å gå videre i en prosess for å avklare om salget skal bli en realitet. 

– Vi har en ambisjon om å utvikle en reiselivssatsing som integrerer Preikestolen, Kjerag og Trolltunga i et helhetlig konsept, med en klar profil og sterkt fokus på kvalitet og bærekraft. NE har det siste året sikret seg tomter og har konkrete planer om å utvikle og realisere ytterligere reiselivsanlegg både på Jørpeland og i Odda de neste årene, forklarer Flood. 

Han legger til at NE har som ambisjon å utvikle et konsept som tar ansvar for hele gjesteopplevelsen, fra bestilling til hjemkomst. 

– På den måten blir de ikoniske opplevelsene mer tilgjengelige, og det vil tilføre nye og spennende dimensjoner.


Ønsker en aktiv rolle

For Stiftelsen Preikestolen er det å kjøpe eiendommen en viktig mulighet til å sikre allmenhetens tilgang for all framtid, og samtidig videreutvikle startpunktet til Preikestolen.

– Som eier av et større område kan stiftelsen ha en aktiv rolle og utvikle attraksjonen på en langsiktig og enhetlig måte, sier styreleder Leif Magne Kleppa.

NE og Stiftelsen har innledet samtaler som skal danne grunnlag for videre utvikling av Preikestolen som destinasjon. 

– Et godt samarbeid med Stiftelsen har vært avgjørende for at NE ønsker å satse på videreutvikling av Preikestolen fjellstue, sier Flood.


Veien videre

Stavanger Turistforening vil nå gå inn i forhandlinger basert på budene som er mottatt, og derfra foreta en totalvurdering etter en åpen prosess i organisasjonen. 

– Det viktigste for oss vil nå være å sørge for at et eventuelt salg kan bidra til å styrke Preikestolen som en naturbasert attraksjon. I tillegg vil vi få en mulighet til å styrke foreningens kjernetilbud, og satse videre på hele Lysefjorden med fjellstua som en del av det samlede tilbudet, sier Falck. 

NE har gitt bud på det gule området, Stiftelsen det blå. STF vil evt. beholde resten av utmarkseiendommen som strekker seg videre nordover, samt det røde området på Torsnes, sammen med en mindre parsell som omfatter den sørlige delen av Torsnes. Eiendomsgrensene er ikke endelige.

Annonse

Skrevet av Henriette Gill 23. november 2018