Høvdingen har gått bort

Rolv Egelandsdal på befaring i Hjelmeland 1991.
Rolv Egelandsdal på befaring i Hjelmeland 1991. Foto: KJELL HELLE-OLSEN

Få personer, om noen, har betydd mer for det frivillige naturvernarbeidet i Rogaland enn Rolv Egelandsdal. Nå er han død, nær 95 år gammel.

Skrevet av Kjell Helle-Olsen

I 40 år var Rolv, eller Rollo blant venner, en av naturvernets og friluftslivets mest profilerte talsmenn i Rogaland. Han startet sitt brennende engasjement i Stavanger Turistforening på 1960-tallet der han var styreformann fra 1968 til 1974. I 1975 lot han seg velge til styreleder i Rogaland Naturvern. Da hadde han allerede engasjert seg sterkt i kampen for å redusere de gigantiske kraftutbyggingsplanene i Suldal og Hjelmeland. Sammen med gode medspillere klarte Rollo med sitt helt usedvanlige talent for diplomati å berge blant annet Mostølområdet, Vormo og Grasdalen i Dyraheio. Det var mot alle odds. I store deler av Rogaland var det en massiv stemning for maksimal utbygging og vassdragsvern hadde den gang svært liten politisk støtte. I tillegg spilte han en viktig rolle i at turistforeningen fikk etablere et helt nytt hytte- og rutenett øst for Blåsjø.

– Sett i lys av den sterke politiske utbyggingsviljen i Rogaland, har vi grunn til å være stolte over resultatene vi oppnådde i Ulla-Førre saken, uttalte Rollo i et tilbakeblikk i 2003.

Selv om det var fjellet med sin rike og varierte vassdragsnatur som lå Rollo’s hjerte nærmest, var han også dypt engasjert i den nære hverdagsnaturen. Han deltok aktivt i arbeidet for å hindre at Kannikbekken ble lagt i rør, han kjempet for å bevare Breiavatnet som en grønn oase med fugleliv midt i byen og han var en av de mest ihuga motstanderne av å bygge motorvei gjennom Mosvatnet. Hans milde vesen og saklige tone var en døråpner i alle leire. Ingen var i tvil om hvor Egelandsdal sto i sak. Han var bestemt og han var utholdende. Han kjempet for Rogalandsnaturen og for at folk flest skulle få oppleve det enkle friluftslivet.

Da Rolv Egelandsdal sluttet som distriktssjef i SAS i 1988 var veien kort til Naturvernforbundets kontor. Fra sin kontorpult der produserte han leserinnlegg, skrev høringsuttalelser og brukte sitt store nettverk til å oppnå gode resultater for Rogalandsnaturen. Først godt opp i 80-årsalderen sluttet han som aktivist, etter 20 års daglig kontorinnsats i Naturvernforbundet og aktiv medvirkning i Stavanger Turistforenings naturvernarbeid. Befaringene og turene ble mange – og få var så godt kjent i Ryfylkeheiene som han.

Allerede i 1977 tildelte Stavanger Turistforening Rolv Egelandsdal «Turistknappen i gull». 10 år etter ble han utnevnt til æresmedlem i foreningen. I 1988 mottok han Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt langvarige og utrettelige arbeid for friluftsliv og vern av Rogalandsnaturen. I 1991 fikk han både Rogaland fylkeskommune og Venstres miljøvernpris og i 1997 ble han utnevnt til æresmedlem i Norges Naturvernforbund.

Rogaland Naturvern ved Erik Thoring og Preben Falck ved Stavanger Turistforening takker Rolv Egelandsdal for innsatsen gjennom alle disse årene. 

Annonse

Skrevet av Henriette Gill 20. august 2018