Velkommen til seminar om vindkraft torsdag 31. mai 

Hvor mange vindkraftanlegg skal vi ha? Nå jobber myndighetene med en rammeplan, som viser at vi kan vente en eksplosiv vindkraftutbygging nasjonalt, og i Rogaland spesielt.

På seminaret vil vi orientere om det pågående arbeidet med "Nasjonal ramme for vindkraft", og om konsekvensene i forhold til landskap, natur og friluftsliv. Hva er alternativene til å ødeleggende naturinngrep med vindkraft? 

NORSK VINDKRAFT - TIL VELSIGNELSE ELLER FORBANNELSE 

MOSTUN NATURSENTER I STAVANGER TORSDAG 31. MAI KL. 12.00-16.30. 

PROGRAM

12.00   Lett lunsj og mingling

12.30   Velkommen ved Erik Thoring, Naturvernforbundeti Rogaland

 • Hvilke virkninger får utbyggingsplanene for vindkraft på Norges og Rogalands natur?
  Sveinulf Vågene, La Naturen Leve

 • Hva er alternativene til vindkraft på våre fjell? Norge er et vannkraftland! Norsk vannkraft i dag og potensialet mot 2050.
  Professor Emeritus Ånund Killingtveit, NTNU/Cedren

Spørsmål til innlederne og kort pause.

14.20   Hubro i vindkraftland. Arnt Ove Jøsang viser bilder og forteller om Hubroen

 • Havvind – Europas mulighet til å møte fornybarmålene for vindkraft.
  John Olav Giæver Tande, SINTEF

 • En lokalpolitikers erfaringer med vindkraften
  John Mong, Kommunepolitiker i Egersund

 • Et politisk perspektiv på videre vindkraftutbygging i Rogaland
  Janne Johnsen, Gruppeleder Høyre på Fylkestinget

 • Vindkraft, friluftsliv og rekreasjon
  Per Hanasand, tidligere styreleder i Stavanger Turistforening

Spørsmål til foredragsholderne

16.30: Avslutning

Seminaret koster kr 100 og er åpent for alle.


PÅMELDING
Av hensyn til serveringen ber vi om din påmelding.
Meld deg på her!

VEIBESKRIVELSE MOSTUN NATURSENTER

Kart med veibeskrivelse.

ARRANGØRER
La Naturen Leve
Naturvernforbundet i Rogaland
Stavanger Turistforening
Haugesund Turistforening
Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland
Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland


Egersund Vindpark sett fra Bjerkreim.
Egersund Vindpark sett fra Bjerkreim. Foto: Sveinulf Vågene
Store terrenginngrep i Egersund vindpark. En knaus er sprengt bort og fylt ut i vannet.
Store terrenginngrep i Egersund vindpark. En knaus er sprengt bort og fylt ut i vannet. Foto: Sveinulf Vågene

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 8. mai 2018