Stavanger Turistforening søker markedssjef

Stavanger Turistforenings administrasjonsbygg ligger sentralt til i Kannik.
Stavanger Turistforenings administrasjonsbygg ligger sentralt til i Kannik. Foto: Odd Inge Worsøe

Vi søker rette person til å markedsføre Stavanger Turistforenings brede og allsidige tilbud. 

STF er Sørvestlandets største friluftsorganisasjon med 23.000 medlemmer og en omfattende virksomhet. Foreningen er tilsluttet DNT og er den fjerde største av medlemsforeningene i DNT målt etter medlemstall, og nest størst målt i omsetning. Organisasjonen er medlemsbasert og tuftet på en omfattende frivillig innsats. Samtidig driver foreningen en betydelig økonomisk virksomhet, og arbeider for å profesjonalisere deler av virksomheten samtidig som entusiasmen og engasjementet i den frivillige delen ivaretas.

Markedssjefen har ansvar for den samlede markedsføringen av STFs tilbud. Til stillingen ligger også sponsorarbeid og oppfølging av samarbeidspartnere. Markedssjefen er en ressurs for de betjente anleggene, og har et ansvar for å drive merkevarebygging for DNT og STF i Rogaland. Dette arbeidet koordineres nasjonalt gjennom DNT, og markedssjefen vil samarbeide med ansatte innen marked og kommunikasjon i DNT og andre regionale medlemsforeninger.

Stillingen som markedssjef inngår i STFs markeds- og kommunikasjonsavdeling. Ved de betjente anleggene Preikestolen fjellstue og Haukeliseter fjellstue er det egne markedsføringsmedarbeidere som samarbeider samtidig tett med markedssjef. Markedssjefen rapporterer til leder for markeds- og kommunikasjonsavdelingen, og samarbeider tett med leder for betjente anlegg.

Markedssjefen bør:

  • Ha solid kompetanse, kontakter og en profesjonell tilnærming til å drive markedsføring av en allsidig organisasjon.
  • Ha høy digital kompetanse og beherske grafiske verktøy og publiseringsløsninger.
  • Selv kunne produsere markedsføringsmateriell
  • Ha erfaring med prosjektbasert arbeid og ledelse av dette.
  • Være allsidig, strukturert og selvstendig. Det er nødvendig å kunne stå på, samtidig er arbeidshverdagen fleksibel.
  • Brenne for friluftslivet. En sterk friluftsinteresse og engasjement for turistforeningens arbeid ut over det jobbmessige er en forutsetning for å trives i Stavanger Turistforening.

Betingelser:

Lønn etter avtale. Vi tilbyr gode muligheter til å benytte foreningens 44 hytteanlegg og aktiviteter, og gode rabatter på turutstyr osv.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 1. juni 2015.

Søknad med CV sendes preben@stf.no

Annonse