Gullknapp til gullmann

Per Hanasand på DNTs landsmøte i Loen i 2014.
Per Hanasand på DNTs landsmøte i Loen i 2014. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Under årsmøtet til Stavanger Turistforeningen mottok avtroppende styreleder Per Hanasand turistknappen i gull - en velfortjent utmerkelse for sitt utviklende arbeid i turistforeningen. 

"Oppover, oppover. Sakte og uanstrengt og målbevisst beveger han seg fremover. Han er ikke typen til å snu. Selv om naturen kan være lunefull og krevende, vandrer han i den med respekt, men også med glede og stahet," skriver Aftenblad-journalist Finn E. Våga om Per Hanasand, på skitur i Suldal. Beskrivelsen er også passende for Per sin mangeårige styreledelse i Stavanger Turistforening. 

Spennende prosjekt

Per kom inn i styret til Stavanger Turistforening i 2000, og ble styreleder i 2008. I løpet av denne perioden har STF utviklet og realisert en rekke viktige og spennende prosjekter. Stranddalen, Preikestolen fjellstue, Haukeliseter, Jonstølen, Kvitlen og Skåpet er kun noen av prosjektene hvor Per har banet vei for foreningen. 

Parallelt med foreningens enorme vekst har Per håndtert store miljøutfordringer, med en spesiell omsorg for regionens elver og fossefall, som først brakte han inn i turistforeningen. Rogalands-naturen er under konstant press, hvor en rekke små og store elver og fosser er blitt offer for kraftutbygging, og industriområder med vindmøller popper opp i et eskalerende tempo. Det har blitt mange nederlag, men heldigvis viser siste års gledelige vedtak om Skurveåna og Årdalsvassdragene at det nytter å stå på. 

Trives som styreleder

Per er alltid godt forberedt, strukturert, inkluderende og flink til å trekke omforente, gode konklusjoner og oppsummeringer. Styreevalueringene viser at styremedlemmene setter stor pris på arbeidet han har nedlagt og måten han har organiserert styrearbeidet. Samarbeidet med administrasjonen har vært tett og godt – og med stor interesse for stort og smått.

Som person er Per humoristisk og flink med ord. Han kan være direkte barnslig – selv om han hører hjemme i 60+ turgruppen i STF. Han er sprek, seig og ofte på tur langt av gårde, som regel med Kari-Gro som ivrig turvenn og samtalepartner. Når de kommer til en av de mange hyttene er de begge like manisk opptatt av å rydde og stelle.

Innstilt som ny styrelder i DNT

Per har stått på i mange år for å utvikle foreningen i tråd med trender og samfunnsendringer, for å få flere folk ut på tur. På DNTs landsmøte i juni skal det velges ny styreleder i DNT, og valgkomiteen går enstemmig inn for Per. Med en inkluderende lederstil og solid posisjon i foreninger over hele landet, er han en sterk kandidat som vil kunne bidra nasjonalt på samme måte som han har gjort i Stavanger Turistforening. For dette arbeidet er vi han svært takknemlige, og vi vil ganske enkelt hedre, gratulere og takke for innsatsen så langt.

Annonse

Skrevet av Henriette Gill 24. april 2018