Hvor går veien videre?

Hvor går veien videre? Hva skal STF jobbe med i neste fireårsperiode?
Hvor går veien videre? Hva skal STF jobbe med i neste fireårsperiode? Foto: Preben Falck

Stavanger turistforening har startet arbeidet med mål- og strategiperioden 2019-2023. Nå kan du være med å påvirke veivalgene.

STFs någjeldende strategidokument må fornyes da det utløper i 2018. Også DNT arbeider med et nytt veivalgsdokument, som skal vedtas på landsmøtet i juni 2018. 

– Styret i STF har allerede startet arbeidet med fornyelse av strategidokumentet, og nå er vi svært spente på hva medlemmene mener om det foreliggende utkastet, sier Preben Falck, daglig leder i STF. 

Styret har vedtatt at strategidokumentet skal kobles tett opp til DNTs veivalgsdokument. Vedlagt følger derfor DNTs høringsutkast med STFs lokale strategi skrevet inn med rød skrift. Dokumentet er tilgjengelig HER. 

STF har også gitt en høringsuttalelse til DNTs veivalgsdokument slik det nå foreligger, STFs svar på konkrete spørsmål som ble stilt fra DNT er tilgjengelig HER. 

Si din mening

Innspill til både STFs lokale strategi og DNTs høringsutkast, kan meldes av enkeltmedlemmer og grupper i STF ved å sende e-post til daglig leder preben@stf.no innen 3. april 2018. 

Presenteres på årsmøte

Innkomne forslag vil bli vurdert og presentert i et revidert utkast på årsmøte 18. april. ​​​​​​​Her blir det også anledning til å komme med tilføyelser og kommentarer til strategidokumentet.

Annonse