Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Velkommen til årsmøte i STF

Foto: Harald Thorkildsen

Årsmøtet i Stavanger Turistforening avholdes onsdag 18. april, klokken 18. 

Vi møtes i lokalene til SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted terrasse 1 (like bak Stavanger Konserthus). 

Program:

  1. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret.
  2. Revidert regnskap.
  3. Valg på leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite. Last ned valgkomiteens innstilling.
  4. Valg av revisor. 
  5. Orientering om styrets arbeid med strategi og veivalg for perioden 2019-23. Utkast til strategidokument vil bli presentert i møtet. Forslag til vedtak:​​​​​​​ Årsmøtet slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til strategi som fremlagt på årsmøtet. Styret gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med innspill som ble gitt på årsmøtet, og foreta nødvendige oppdateringer for å tilpasse det til endelig vedtak av DNTs veivalg for samme periode.
  6. Utdeling av Dugnadsprisen for 2017.

Årsrapport med styrets årsberetning og regnskap finner du HER

Etter det formelle årsmøtet blir det en gjennomgang av høydepunkter fra 2017 og presentasjon av nyheter og aktiviteter. 

Det blir servert kaffe/te og kaffemat.

Annonse

Skrevet av Torgunn Skrudland 9. april 2018