Si nei til vindturbiner på Majestetiske Faurefjell!

Fellestur på Faurefjell.
Fellestur på Faurefjell. Foto: Anne Katrine Lycke

Saksbehandlingen rundt Faurefjell vindkraftanlegg har blitt stadig mer kronglete og svært krevende å forholde seg til. Tirsdag 14. juni skal kommunestyret i Bjerkreim ta stilling til anlegget enda en gang. Store naturverdier er i spill!

Det var NVE som sa nei til å gi utsatt frist for å sette opp anlegget innen 31. desember 2021, men dette vedtaket ble anket til Olje- og energidepartementet (OED) av Norsk Vind Faurefjell. Der har anken blitt liggende helt nå. Før OED vil ta sin endelige avgjørelse har de sendt brev til Bjerkreim kommune og bedt om fornyet råd fra kommunen som altså flere ganger har sagt nei til Faurefjell vindkraftanlegg. Den uryddige saksgangen som har vært i forbindelse med Faurefjell kommer klart fram i artikkelen i Stavanger Aftenblad 8. juni: «Nei, nei og atter nei kan snu til ja for 200 meter høye vindturbiner i Bjerkreim».

Til syvende og sist er spørsmålet om kommunen virkelig ønsker å få enda et ruvende gigantisk vindkraftanlegg i sin kommune. Det er de lokale politikerne som nå sitter på nøkkelen. Faurefjell er et monumentalt heiområde med store naturkvaliteter. Det står på ny i fare for å bli et industriområde, og det er kort avstand til spredt bebyggelse med innbyggere som utvilsomt vil miste mye av sin glede av å bo i denne delen av Bjerkreim. Stavanger Turistforening oppfordrer igjen politikerne i Bjerkreim innstendig om å fastholde tidligere nei til dispensasjon til Faurefjell vindkraftanlegg!


Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 13. juni 2022