Turbohytta skal bli et paradis for barnefamilier og et møtested for alle som ferdes i Hunnedalen

SAMLINGSSTED: Uteområdet skal være et inkluderende og åpent område tilgjengelig for alle i Hunnedalen.
SAMLINGSSTED: Uteområdet skal være et inkluderende og åpent område tilgjengelig for alle i Hunnedalen. Foto: Illustrasjon: Holon

Stavanger Turistforening har en stund hatt planer om å bygge ei hytte på ei tomt som har vært i foreningens eie siden 1941, langs stien til Blåfjellenden. Turbohytta er oppkalt etter Barnas Turlags maskot. Målet er å bygge ei ubetjent hytte skreddersydd for barnefamilier, som også er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. 

​​​​​​​Skrevet av Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Bygget for barn 

Turbohytta blir ei helt unik hytte, med en rekke kreative løsninger som gjør den spesielt spennende for barn. Her er noen av forslagene:  

 • Egne deler av hytta tilpasset barn i ulike aldre, fra baby til tenåring. For de yngste er babyseng på rommene og et felles bad med stellerom.  

 • Klatrevegg og rutsjebane som alternativ til trapp for å komme opp på hemsen. 

 • Kjøkken tilpasset for barn. 

 • Tema-soverom der barna kan lære mer om tema som kart og kompass, førstehjelp og toppturer. Topptur-rommet har også høyt under taket, og klatretak for å komme til den øverste køya. 

 • Uteområde med bålplass, oppheng for hengekøye og akebakke. 


Hyttedeling er bærekraftig friluftsliv 

Målet er å bygge et hyttetun som er åpent, sosialt og inkluderende. Uteområdet skal være et møtested for alle som ferdes i Hunnedalen, både de som har bestilt overnatting på Turbohytta, samt hyttefolk i dalen og dagsturister. Tanken er å bygge ei hytte som er tilgjengelig for dem som ikke selv er så heldige å ha hytte i Hunnedalen eller andre steder.

I tråd med Turistforeningens egen bærekraftstrategi er det lagt stor vekt på miljø og bærekraft i de valgte løsningene. Med 550 hytter over hele landet har Turistforeningen drevet med delingsøkonomi i over 150 år. Systemet gjør at alle ikke trenger å eie sin egen hytte. 

Turbohytta vil fylle et tomrom blant turisthyttene, som et attraktivt og lett tilgjengelig sted kun for barnefamilier. Dette skal ikke være stedet for den voksne vennegjengen som vil nyte ei flaske vin i fred og ro.

Prosjektet har mottatt finansiering fra Inge Steenslands Stiftelse og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Målsettingen er å starte bygging i 2023. 


Vi reduserer sengeplasser etter dialog med naboer

Tomta i Hunnedalen ligger nå midt i et etablert hyttefelt. Planene om et større hyttebygg har møtt motbør blant en del av de som har egne hytter i området, samtidig som andre gir tilbakemeldinger om at prosjektet vil være et positivt tilskudd til miljøet i dalen. 

Vi har hatt en konstruktiv dialog med en hytteeiergruppe, og har forsøkt å tilpasse prosjektet til innspill derfra. Som et resultat av disse innspillene er planene redusert i størrelse fra over 40 sengeplasser til 30.  

Det er naturlig at hytteeiere som har hatt hytte på stedet i lengre tid ikke ønsker ytterligere utbygging. Likevel mener vi at det er riktig for STF å gå videre med planene. Nye turisthytter i urørt fjellnatur kommer lett i konflikt med viktige natur- og verneverdier. Når vi nå ønsker å bygge en tilgjengelig hytte som ligger nær vei, så er det naturlig å søke fortetting i et allerede utbygd område. 

Kjernen i naboenes innsigelser er knyttet til byggets størrelse. For å få plass til mange barnefamilier samtidig, og likevel ha plass til ulike sosiale soner og litt privatliv, så må bygget nødvendigvis være større enn en ordinær privat hytte. 

Turbohytta er kanskje det tydeligste eksempelet på hvordan en turisthytte kan være «friluftslivets kollektivtilbud», der en hytte som deles av mange kan spare store områder fra nedbygging. Det ligger da i sakens natur at et kollektivtilbud på samme måte som i trafikken må bestå av større enheter enn om man bygger egne hytter til bare en og en familie. 

I dialogen med hytteeiergruppa har det kommet fram gruppa har fire krav til endringer av prosjektet: 

Vi mener signalbygg-effekten som prosjektet framstår med, og fotavtrykket, må dempes slik at det blir til mindre sjenanse. Dette kan gjøres ved å:  

- Senke antall overnattingsplasser til 20  

- Dempe høyden og gå for en etasje, samt gi avkall på luftige foajeer og fellesrom 

 - La hyttevolumet fordeles på to mindre hytter  

- Begrense og ordne lysflatene (vinduer) for å motvirke lysforurensing i dalen. 

Fra STFs side har det aldri vært noe mål å bygge et signalbygg, og vi mener også at planene er et moderne, men nøkternt bygg. Vår viktigste referanse har vært moderne barnehagebygg. 

Antallet overnattingsplasser kan selvsagt reduseres. Det vil medføre mindre lek og latter som forstyrrer naboene, og bygget kan reduseres i størrelse. Samtidig vil det redusere antallet som får oppleve naturen i Hunnedalen, og det sosiale samspillet endres slik at det blir mindre sjanse for at din 5-åring treffer en ny bestevenn på turen. Hytta planlegges utleid med bestilling av rom, så det vil aldri bli mer enn fullt. Det vil også være vanskelig å fylle alle sengene, slik at faktisk kapasitet vil bli noe lavere enn antall senger. 

Høyden er noe redusert fra første utkast, og vi vil legge ned arbeid i å tilpasse terrenget for å senke totalhøyden. I praksis er hytta på halvannen etasje i to fløyer. Fellesrom er viktig for å skape ulike sosiale soner som kan fungere med ulik sammensetning av gjestene, med fellesarealer og mer private soner der man kan trekke seg noe tilbake. 

Dersom hytta deles opp i to vil det samlet gi et større fotavtrykk enn om det samles i en bygning. Det vil også bryte opp det sosiale samspillet mellom gjestene, og vi frykter at mindre enheter kan være attraktive for andre brukergrupper enn barnefamilier som vi ønsker å prioritere her. Vinterstid er det også svært upraktisk om soverom og fellesrom er fordelt på flere bygg. 

Særlig den ene av fasadene har vinduer i et usymmetrisk mønster. Dette er et valg arkitektene har gjort for å bidra til å gi hytta et lekent uttrykk. Kanskje er det uvant for noen, men vi kan ikke se at måten vinduene er plassert på har noe å si for lysforurensing. Vi vil gjøre tiltak for å begrense lysutslipp ved valg av lyskilder og plassering av disse, og med tidsbrytere osv. for å hindre at lys står på unødig. 

Oppsummert, vi forstår at hytta spesielt i forhold til størrelse bryter med annen bebyggelse i dalen. Dette går også ut over gjeldende reguleringsplaner for private hytter. Vi setter derfor i gang et reguleringsarbeid for å få på plass en plan som gir rammene for utvikling av tomta. Det blir da kommunen som må ta stilling til hvor stor hytte som tillates, så vil vi tilpasse videre planer til de rammer som blir satt. Hyttenaboene er da selvsagt høringsparter i den prosessen.  

Fakta om Turbohytta 

 • Turbohytta skal være en hytte skreddersydd for barnefamilier og med ekstra god tilrettelegging for alle med bevegelseshemninger. 

 • Tomta (gnr. 63 bnr. 7) eies av STF og ligger i Hunnedalen i Gjesdal kommune. Tomta har vann, avløp og strøm. Det blir ikke bygget vei til hytta.  

 • Tomta ligger 10 minutters gange fra Riksveg 45.  

 • Hytta ligger ved innfallsporten til hytte- og rutenettverket i Frafjordheiene. Ved hytta går stien mellom Høgaleitet og Blåfjellenden og Sandvatn. 

 • Skissene vi nå arbeider med har et bruksareal i 1. etasje på ca. 270 kvadratmeter, og en 2. etasje med to fløyer på henholdsvos 25 og 94 kvadratmeter. 

 • Se skissene til hytteplanene her.

Annonse

Skrevet av Helene Seglem 2. juni 2022