Turistforeningen har en viktig rolle i utformingen av fremtidens reiseliv

TURISTATTRAKSJON: Daglig leder Preben Falck ved Bakken gard, som ligger langs ruta Lysefjorden rundt.
TURISTATTRAKSJON: Daglig leder Preben Falck ved Bakken gard, som ligger langs ruta Lysefjorden rundt. Foto: John Petter Nordbø

Reisemålsutvalget har som mål å legge til rette for et mer bærekraftig reiseliv i Norge. Utvalget tar opp en rekke utfordrende spørsmål som vi må finne svar på. 

DNT og Stavanger Turistforening er en reiselivsaktør. Riktignok en annerledes aktør enn de fleste andre som driver reiseliv, men like fullt en reiselivsaktør som driver med overnatting, servering og tilrettelegging for friluftsliv for alle. Dette medfører at vi fra tid til annen har engasjert oss i saker om reiselivspolitikk, også ut over det som gjelder vår kjernevirksomhet med hytter og ruter.

På nasjonalt nivå var DNT sentralt da «Veikart for en bærekraftig reiselivsnæring» ble utviklet. I handlingsplanen vår for natur, kulturarv og miljø 2021-2024 har vi som delmål at DNT skal bidra til en utvikling av ikoniske turmål der både naturen, opplevelsesverdien og allemannsretten blir ivaretatt.
Dette skal vi gjøre ved å jobbe for:

• Kanalisere store turiststrømmer til turmål som tåler stor trafikk.
• Arbeide for robust, naturvennlig og stedstilpasset tilrettelegging av ikoniske turmål.
• Støtte opp om arbeidet med nasjonale turiststier.

I DNTs bærekraftstrategi ​​​​​​​har vi også mål på hvordan DNTs hytte- og rutedrift skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud, og at DNT skal prioritere markedsføring av hytter, ruter og turområder som, basert på naturens premisser, tåler mer besøk. DNT skal ikke aktivt markedsføre tilbudet til utenlandske flybårne gjester.

Lokalt følger vi dette opp, og spesielt møter vi på reiselivsinteressene i forbindelse med vårt arbeid med å utvikle Lysefjorden rundt til å bli en vandreopplevelse i verdensklasse. Preikestolen er for lengst blitt overtatt av andre reiselivsaktører, nå jobber vi for at Lysefjorden skal kunne utvikles som et internasjonalt reisemål, uten at den blir ødelagt for oss som bor og lever friluftslivet her. I dette arbeidet har vi et nært samarbeid med Lysefjorden Utvikling AS, som jobber ut fra de samme målsettingene som oss, men mot et bredere publikum.

Jeg har også blitt engasjert i Reisemålsutvalget som ledes av Trine Skei Grande. Utvalget skal dette året avgi en NOU (offentlig utredning, fra en gruppe nedsatt av regjeringen) med anbefaling til regjeringen om sentrale rammevilkår for reiselivet. Av størst interesse fra et turistforeningssynspunkt er spørsmålet om besøksforvaltning i naturområder. Utvalget ser på hvordan man best kan tilrettelegge for økt bruk av naturen som reisemål uten at naturkvalitetene forringes. Hva er å anse som god besøksforvaltning? Hvordan lykkes med å ivareta ulike hensyn på en balansert og langsiktig måte?

I natur- og verneområder er vi vant med å kunne drive friluftsliv ut fra allemannsretten. De senere årene blir dette utfordret dels av økt press fra større folkemengder som bruker noen få og konsentrerte områder, samtidig som stadig større del av naturen bygges ned. På den annen side blir DNTs virksomhet, spesielt i verneområder, utfordret av at naturinteressene har behov for å bli vernet også mot turistforeningens enkle friluftsliv. Mulighetene for å kunne ferdes fritt og ensom i urørt natur blir derfor gradvis snevret inn fra flere kanter. Som svar på dette må man i forvaltningen finne en balanse mellom bruk og vern, tilrettelegging og styring samtidig som allemannsretten ivaretas.

Løsningene er ikke enkle, men krever refleksjon og nytenkning. Dette håper jeg i all beskjedenhet å kunne bidra med i NOU-arbeidet, og så er jeg spent på hvilke konkrete forslag som kommer ut av dette til slutt.

Som en oppsummering av Turistforeningens generelle innspill til dagens reiselivspolitikk, kan du lese et brev som ble sendt til næringsminister Jan Christian Vestre etter en tur til Fuglemyrhytta i Oslo 21. mars, som gav en fin mulighet til å diskutere aktuelle spørsmål med den øverste ansvarlige for dagens reiselivspolitikk i Norge.

Brevet kan du lese her. 

MØTE: Turistforeningen i møte med næringsminister Jan Christian Vestre på Fuglemyrhytta i Oslomarka i mars. Fra venstre: Trygve Sunde Kolderup, Preben Falck, Dag Terje K. Solvang og Jan Christian Vestre.
MØTE: Turistforeningen i møte med næringsminister Jan Christian Vestre på Fuglemyrhytta i Oslomarka i mars. Fra venstre: Trygve Sunde Kolderup, Preben Falck, Dag Terje K. Solvang og Jan Christian Vestre. Foto: DNT

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 19. april 2022