Bare én bakketopp igjen nå

SNART I MÅL: Daglig leder Preben Falck ser frem til vi igjen kan ønske alle velkomne på hyttene og turene våre. Inntil videre må vi begrense tilbudet for å opprettholde et trygt smittevern.
SNART I MÅL: Daglig leder Preben Falck ser frem til vi igjen kan ønske alle velkomne på hyttene og turene våre. Inntil videre må vi begrense tilbudet for å opprettholde et trygt smittevern. Foto: John Petter Nordbø

– Nå sier Erna at vi bare har en bakketopp igjen før vi kan regne med lettelser i koronatiltakene. Er det da en bakketopp som på Snønuten, eller er det en Skaulen-topp? spør daglig leder Preben Falck. 

Av Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening

Når du går til Snønuten, så ser du toppvarden på ganske lang avstand, og så er det en seig motbakke inn dit og litt klyving før du står helt på toppen. Går du til Skaulen, derimot, så ser du en topp foran deg. Men ikke før du er oppe på den, så ser du at det er et stykke igjen til ny topp, og sannelig er det flere slike før du endelig er oppe. På tur med barn opplevde jeg slike luretopper som drepende for motivasjonen og min autoritet som far – «Du sa jo at dette var toppen …».

Aktivitet og friluftsliv hjelper

Heldigvis visste vi ikke i mars 2020 at vi fortsatt skulle slite i motbakke ett år senere. Koronabølgene har virkelig vist seg å by på mange luretopper, der vi trodde at det var kontroll og at det heretter bare kunne gå bedre. Heldigvis fikk vi en fin sommer med mange folk på fjellet, men vinteren 2021 ser ut til å by på mange skuffelser.

Fra Turistforeningens side har vi tatt vårt ansvar som folkehelseaktør på alvor. Allerede da Norge stengte ned første gang så vi at blant de få tingene vi kan drive med under en nedstenging, så er friluftsliv det beste. Utendørs er smittefaren liten, vi kan treffe andre folk og vi får fysisk aktivitet mellom alle skjermmøtene. Selv om vi vi blir frarådet å gjøre mange ting, så har vi også gjennom hele pandemien blitt oppfordret til å komme oss ut og i aktivitet.

Det er ikke bare viruset som har skapt sykdom og ulykke. Psykiske lidelser, ensomhet og inaktivitet er konsekvenser av alle restriksjonene. Det ser vi tydelig allerede, og senvirkningene skal vi leve med lenge. Heldigvis er det en vaksine også mot disse lidelsene – friluftsliv!

Gjennom Turistforeningens tilbud har vi kunnet tilby et avbrekk fra hjemmekontor og stillesitting. Så langt det har vært mulig å samles på fellesturer har det også gitt mange mennesker en sosial arena med minimal smittefare. For dem med store hus, hage og hytter både ved sjøen og på fjellet så er begrensningene av bevegelsesfriheten til å leve med. Sitter du derimot alene i en leilighet uten egen bil, så er valgmulighetene mye mer begrenset. På fellestur får du hjelp både med logistikk og fellesskap. Nettopp derfor har det vært viktig for oss å holde åpent for fellesturer så langt skiftende restriksjoner har gitt rom for det.

Fortsatt eksklusiv hytteleie

Underveis i prosessen har vi gått i dialog med smittevern­myndigheter og forsøkt å utnytte det handlingsrommet som anbefalingene har gitt til enhver tid. Alltid har det vært med vissheten om at når vi argumenterer for større frihet så kan vi få en bråstopp ved neste smitteutbrudd. Kanskje har vi noen ganger gått for langt, og andre ganger har vi helt sikkert vært mer forsiktige enn det viste seg nødvendig. Hele tiden har likevel hensikten vært å være lojale til gjeldende retningslinjer, ta ansvar for å begrense smitten og likevel skape så mye aktivitet som mulig. Så langt er det heller ikke registrert smitte på våre aktiviteter. 

I sum fikk vi på plass mye aktivitet sommeren og høsten 2020, mens vinteren 2021 tegner til å bli preget av stengte tilbud og avlyst aktivitet. Siste forsøk var å åpne for hytte-til-hytte-turer i fjellet i påsken, med hyttevakter som tilrettelegger for smittevern på utvalgte hytter. Etter erfaringene fra utbruddet på Fondsbu i vinterferien så vi hvilket stort apparat som måtte i sving for å håndtere et slik utbrudd og evakuere et større antall ut av fjellet.

Når vi da også ser at smitten rundt oss er stigende har vi ikke annet valg enn å avlyse hyttevaktene og skuffe de som hadde lagt planer for påsken. Selv hadde jeg sett fram til å ta imot gjester på den lille perlen i Litle Aurådal. Skiene skal jeg nok få brukt, men det blir da bare sammen med egen kohort og ikke andre trivelige fjellvandrere.

Et lite lyspunkt er at vi i motsetning til i fjor kan holde hyttene åpne for eksklusiv hytteleie, slik at de i hvert fall ikke står helt tomme. Det er ikke slik vi ønsker det, men med slik utleie kan ganske mange som ikke har egen hytte få seg en tur til fjells. For de som da får en hel turisthytte til disposisjon så er det jo et virkelig eksklusivt tilbud. Likevel håper jeg det blir lenge til neste gang.

Med påsken i sikte, og løfter om lettelser i mai, ser det nå ut som om vi nærmer oss toppen. Vi er tunge i beina, men som alltid på topptur så har vi det beste igjen. Nedkjøringen på silkeføre fra Skaulen kan vi da bare glede oss til – det blir fjelltur til sommeren!

Les også: Eksklusiv hytteleie forlenges

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 11. mars 2021