Gode nyheter fra Bjerkreim – nei til vindkraft på Faurefjell

Fra en fellestur med Stavanger Turistforening til Faurefjell tidligere i år.
Fra en fellestur med Stavanger Turistforening til Faurefjell tidligere i år. Foto: Anne Katrine Lycke

Vi er takknemlig for de gode nyhetene fra Bjerkreim. Flertallet i kommunestyret sier nei dispensasjon for Faurefjell vindkraftanlegg.

Gleden sprer seg og håpet vokser for at det aldri blir satt opp tolv 200 m høye vindturbiner på Faurefjell. Tirsdag vedtok kommunestyret i Bjerkreim med 11 mot 6 stemmer at de ikke vil gi dispensasjon i kommuneplanen til å endre bruk av arealet på Faurefjell fra å være et område for landbruk, natur og friluftsliv til å bli et spesialområde for vindkraft. Tiden begynner derfor å renne ut for Norsk vind. I konsesjonen ble fristen de fikk for å ferdigstille anlegget satt til 31. desember 2021.

Den lokale motstandsgruppen som har jobbet intenst for å ta vare på Faurefjell trakk et lettelsens sukk i går. Det samme gjorde vi i Stavanger Turistforening og en rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner som også har et stort engasjement i denne saken.

Neste uke skal stortingsmeldingen om vindkraft opp til behandling i Stortinget. Allerede nå vet vi at det blir en annen måte å jobbe på ved at kommunene skal få mer å si, og at vindkraftsaker behandles mer på linje med andre arealsaker i kommunene. Dette er noe Turistforeningen har jobbet for. Vi ønsker å spille på lag med kommunene og være en god støttespiller på veien videre. For oss er det sentralt at naturverdiene tillegges betydelig mer vekt enn det som har vært praksis fram til nå.

Vi er glade for utfallet på gårsdagens møte i Bjerkreim – en stor takk!

Skrevet av: Anne Katrine Lycke, fagsjef naturforvaltning. 

Dette er utsikten mot området der Norsk Vind hadde planlagt å sette opp vindturbiner.
Dette er utsikten mot området der Norsk Vind hadde planlagt å sette opp vindturbiner. Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse

Skrevet av John Petter Nordbø 18. november 2020