92 prosent av kommunepolitikerne sier klart nei til mer vindkraft i Rogaland

Befaring for å se p vindkraftanlegg med lederen for Stortingets miljø- og energikomite Ketil Kjensli. Stopp på Tindefjell og Karten.
Befaring for å se p vindkraftanlegg med lederen for Stortingets miljø- og energikomite Ketil Kjensli. Stopp på Tindefjell og Karten. Foto: Kjell Helle-Olsen

9 av 10 kommunepolitikerne i Rogaland fylke, samt Sirdal, Lund og Kvinesdal kommuner, sier nei til ytterligere vindkraftutbygging i sin kommune. Det viser svar på et enkelt spørsmål Stavanger Turistforening har stilt kandidatene i det kommende kommunevalget.

Spørreundersøkelsen ble sendt til alle partiene i hver kommune, med forespørsel om å videresende det til hver enkelt politiker som står på deres valgliste. Spørsmålet som hver enkelt politiker fikk var: «Vil du ha mer vindkraft i din kommune? De fikk tre svaralternativ: Ja, nei eller vet ikke.

296 kandidater fra 21 kommuner har svart på undersøkelsen. Hele 92 prosent sier et klart nei til videre utbygging, 8 prosent sier ja, mens 4 prosent har svart vet ikke.

Tallene er overveldende, og gir et sterkt signal om at politikerne tar argumentene mot de omfattende utbyggingsplanene på alvor, sier fagsjef for naturforvaltning i Stavanger Turistforening, Anne Katrine Lycke.


Egersund vindpark
Egersund vindpark Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse