Vindkraftbefaring med stortingspolitiker 

Vindkraftbefaring i Tindafjell. Fra venstre: Sveinulf Vågene, Inger Karin Natlandsmyr, Jan Erik Søndeland, Kjartan Alexander Lunde, Harald Hammer, Ketil Kjenseth, Emily Halvorsen, Anne Katrine Lycke, Erik hammer
Vindkraftbefaring i Tindafjell. Fra venstre: Sveinulf Vågene, Inger Karin Natlandsmyr, Jan Erik Søndeland, Kjartan Alexander Lunde, Harald Hammer, Ketil Kjenseth, Emily Halvorsen, Anne Katrine Lycke, Erik hammer Foto: Kjell Helle-Olsen

Denne uken ble Ketil Kjenseth (V), lederen for Stortingets Energi- og miljøkomité, med Stavanger Turistforening på befaring for å se på vindkraftanlegg i Rogalandsnaturen.

Første stopp på befaringen var Tindafjell vindkraftanlegg, rett sør for Ålgård. Tindafjord er et relativt lite anlegg med tre vindturbiner på 150 meter. I strålende solskinn snurret rotorbladene forsiktig rundt i den svake vinden. For Stavanger Turistforening var det viktig å få vist arealbehovet for oppstillingsplasser og veianlegg til hver turbin.


Foto: Kjell Helle-Olsen

- Nasjonal ramme er en rammeplan, ikke en utbyggingsplan

Stavanger Turistforening er sterkt bekymret for planene med Nasjonal Ramme for vindkraft som nå er på høring. I denne er store deler av Bjerkreimsheiene med Tomannsbu, Støle og Kvitlen pekt ut som «mest egnet» for vindkraft av Norges vassdrags- og energidirektorat. Samtidig er omtrent tilsvaredne område foreslått som en framtidig nasjonalpark av Klima- og miljødirektoratet. På spørsmål om Nasjonal ramme svarte Kjenseth at «det er viktig å presisere at dette er en rammeplan og ikke en utbyggingsplan. Den skal ikke behandles i Stortinget. Det er uheldig når to statlige myndigheter foreslår tiltak med motstridende interesser. Men nettopp derfor er høringsfristen nå utsatt til 1. oktober, for at det skal bli god nok tid til at alle får meldt inn sine interesser. NVE har et særlig ansvar for å følge opp dette i bearbeidingen etter høringsrunden».  ​​​​​​​​​​​​​​

Fra Tindafjell fortsatte turen til Karten (421 moh) på Høg-Jæren, et landskap som er i kraftig endring. Innen et år vil Karten ligge midt i vindmølleland. Noe finnes allerede. Vindturbinene på Høg-Jæren oppleves nært, selv om det er 3 km. til anlegget. 4 mil mot sør ser vi Egersund og Svåheia vindkraftverk mot himmelranden. Anleggene vi vet at kommer, men foreløpig ikke kan se, blir pekt ut. Det er ganske overveldende. 3-4 km mot sør og øst er arbeidene med Bjerkreim vindkraftanlegg og Måkaknuten i full gang.

- Det værste anlegget i forhold til naturinngrep

Det karakteristiske fjellpartiet vi ser mot øst er Faurefjell. Det ligger rett nord for Vikeså. «Det er et av de verste anleggene i forhold til naturinngrep» sier Sveinulf Vågene fra organiasjonen La Naturen Leve. «Dette skyldes først og fremst at terrenget er svært kupert og at det ligger så høyt». Vallresknuten på Gilja er ikke synlig fra Karten, men turbinene som er planlagt her vil være godt synlige fra Lysefjorden.

Kjenseth takket for befaringen og fortalte at det var svært nyttig å få se landskapet. Han forteller videre at han har vært flere ganger i Rogaland og på Jæren, men han har aldri sett landskapet på Høg-Jæren og innover i heiene. Landskapet her er veldig annerledes enn i Oppland der jeg er ifra.

Stavanger Turistforening håper og tror Kjenseth reiste tilbake til Stortinget med en bedre forståelse av argumentet vårt om at vi har fått nok vindkraft på land i Rogaland nå.

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 23. mai 2019