Fortsatt massivt press på Rogalands-naturen fra vindkraftindustrien

IRREVERSIBELT: Sårene i landskapet i et vindkraftanlegg er permanente. Her fra Egersund vindpark.
IRREVERSIBELT: Sårene i landskapet i et vindkraftanlegg er permanente. Her fra Egersund vindpark. Foto: Anne Katrine Lycke

Stavanger turistforening (STF) er svært bekymret for naturen i Rogaland etter å ha sett utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

STF reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utpeker verdifulle natur- og friluftslivsområder i Rogaland som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Nå skal utkastet ut på høring.  

Alt sør for Hunnedalen og helt til Kristiansand er nå i faresonen for å bli bygget ned med vindkraft. Dette inkluderer Bjerkreimsheiene og STFs rutenett med turistforeningshyttene Tomannsbu, Støle og Kvitlen.

–Det kuperte fjellterrenget vil bli fullstendig rasert hvis det er snakk om å etablere vindkraftanlegg her, sier Preben Falck, daglig leder i STF.

Dette er et svært verdifullt natur- og friluftsområde som foreningen vil kjempe hardt for å ta vare på uten store inngrep fra vindkraftindustrien.

Det er positivt at Lysefjorden med heiene rundt er tatt ut fra planen, og at analyseområdene nasjonalt er redusert noe i forhold til første utkast av Nasjonal ramme. I areal er imidlertid fremdeles 17.000 km² av Norges natur betegnet som «mest egnet for vindkraft».

Det er allerede gitt nok konsesjoner
–Det er allerede gitt nok konsesjoner til vindkraft i Rogaland, sier Falck.

Han viser til at vindkraftindustrien allerede har fått konsesjon til å sette opp vindturbiner på et areal som tilsvarer mer enn det samlede arealet av Randaberg og Stavanger kommuner til sammen. Støyarealet og det visuelle arealet er betydelig større.

Det finnes bedre alternativer
STF er opptatt av at myndighetene velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vindkraft på land er bare én av mange alternativer for å fase ut fossil energi. Energisparing og – effektivisering er i særklasse det beste for både klima og miljø. I tillegg er havvind, opprustning av gamle vannkraftverk, solenergi og geotermalvarme mer miljøvennlige alternativ enn vindkraft på land.

Viktig høringsprosess fremover 

Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. 

–Det behov for en betydelig innstramming i Rogaland. STF vil delta aktivt og komme med våre vurderinger. Vi forventer at regjeringen legger stor vekt på innspillene som kommer fra lokalbefolkningen og oss som representerer mange av de som bruker naturen i Rogaland, sier Preben Falck.

Vi vil også oppfordre spesielt samtlige politikere og berørte kommuner i Rogaland å sette seg godt inn i Nasjonal ramme og ha et kritisk blikk på arealbeslaget og alle de negative og irreversible naturinngrepene som følger med vindkraftanlegg på land.

PERLE I FARE: Den fantastiske Kvitladalen med turisthytta Kvitlen ligger inne i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft.
PERLE I FARE: Den fantastiske Kvitladalen med turisthytta Kvitlen ligger inne i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft. Foto: Odd Inge Worsøe

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 1. april 2019