Slik jobber STF med å inkludere alle i friluftslivet

VANT PRIS: I desember kunne Stavanger Turistforening stolt motta Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris for 2018. Prisen ble gitt for arbeidet med tilrettelegging på Gramstadtunet hus og friluftslåve. Fra venstre: daglig leder Preben Falck, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og prosjektleder Helen Adamson.
VANT PRIS: I desember kunne Stavanger Turistforening stolt motta Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris for 2018. Prisen ble gitt for arbeidet med tilrettelegging på Gramstadtunet hus og friluftslåve. Fra venstre: daglig leder Preben Falck, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og prosjektleder Helen Adamson. Foto: Øyvind Nesvåg/Rogaland fylkeskommune

Stavanger Turistforening skal ikke bare jobbe for tilrettelagte turer. Vi skal jobbe med alle aspekter av STFs tilbud ved inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne i dugnadsarbeid, i det «ordinære aktivitetstilbudet» og ved å gjøre flere hytter mer tilgjengelig.

TEKST: Prosjektleder Helen Adamson

Den Norske Turistforening har bestemt at 2019 skal være inkluderingsåret. Det å la alle få ta del i friluftslivets gleder er en oppgave vi ikke tar lett på. Derfor har vi jobbet målbevisst i mange år for å skape et tilbud der flest mulig føler seg inkludert. 

DNT Tilrettelagt er et prosjekt i Stavanger Turistforening som tilrettelegger for at flere personer med funksjonsnedsettelse kan delta i friluftslivet. Det er ikke nok med bare tilrettelagte turer, mener prosjektleder Helen Adamson. Vi skal jobbe med alle aspekter av STFs tilbud – inkludering av folk med nedsatt funksjonsevne i dugnadsarbeid, i det «ordinære aktivitetstilbudet» og ved å gjøre flere hytter mer tilgjengelig.

Per i dag arrangerer DNT Tilrettelagt i STF mange aktiviteter – det er faktisk planlagt over 50 turer og arrangement i 2019. I løpet av de siste tre-fire årene har vi prøvd ut ulike aktiviteter og grupper og har nå flere «faste» tilbud som går hele året. Turer for voksne, for ungdom, for barnefamilier, friluftskveld for utviklingshemmede, aktivitetsdager for skoleelever, fjellturer med overnatting på turisthytter blant annet (mer info på www.stf.no/dnt-tilrettelagt). En fantastisk god gjeng med frivillige leder turer, ledsager eller hjelper med aktiviteter, matlaging, rigging og rydding – og har mye glede av å dele friluftsopplevelser sammen.

Men i tillegg til aktiviteter som tilrettelegges spesifikt for personer med funksjonsnedsettelser er det viktig at vi tenker bredere og ser om ikke vi kan fjerne noen av barrierene for deltagelse i STFs aktiviteter forøvrig. Ikke alle turer krever at man kan gå – kano og hundeslede kan være like bra fremkomstmiddel for et barn uten gangfunksjon. Ikke alle med bevegelseshemming bruker rullestol – og muligheter for å hvile eller noen fornuftig plassert håndtak kan gjøre hele forskjellen. De fleste vil nyte det å sitte rundt et bål og steke pølser, så lenge det er plass til dem – både fysisk plass og holdningsmessig. Og som oftest er det ikke så mye som skal til.

Hyttene våre er nok mer av en utfordring men vi er godt i gang! I slutten av 2018 var STF stolt mottaker av Rogaland Fylkeskommune sin Tilgjengelighetspris. Det kjennes godt å få anerkjennelse for jobben vi har gjort med Friluftslåven på Gramstad. Bygget og uteområdet er utformet slik at det kan brukes av flest mulig, og det er gledelig å se at flere og flere får øynene oppe for mulighetene der oppe. Ved å ha et godt tilrettelagt sted, lett tilgjengelig og med ulike aktivitetsmuligheter kan vi invitere til friluftsarrangement som passer for mange flere. Som Preben Falck, daglig leder i STF, sa under utdeling av Tilgjengelighetsprisen «Dette er bare starten». I tillegg til Gramstad har vi kartlagt flere utleiehytter og betjente hytter med biladkomst. I 2019 vil vi jobbe med å publisere informasjon om tilgjengelighet på disse hyttene på nettet, og fortsette kartleggingsarbeidet. Vi har også planer om å se på muligheter for å bygge mer tilgjengelige hytter selv på fjellet, uten biladkomst. Watch this space!

I DNTs ny strategiplan er 2019 utnevnt som Mangfold- og Inkluderingsåret. Det er noe som vi alle skal jobbe med – ansatte, frivillige, medlemmer. Jeg oppfordrer turledere, turlag og frivillige å vurdere om noen av deres turer kan tilrettelegges slik at flere kan delta. Jeg håper at våre medlemmer er stolt av å være del av en forening som ønsker alle velkommen. Aktiviteter arrangert av DNT Tilrettelagt samt andre STF aktiviteter vurdert som tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse finner du i Aktivitetskalenderen (ved bruk av filteret). I tillegg oppfordrer jeg folk å ta kontakt med arrangør eller kontaktperson dersom en annen tur frister og stille spørsmål om det kan passe eller tilrettelegges.

Jeg gleder meg til et nytt år med DNT Tilrettelagt der enda flere får oppleve gleden av å være ute i naturen.

Gramstadtunet i vinterprakt.
Gramstadtunet i vinterprakt. Foto: Odd Inge Worsø

Annonse

Skrevet av Helen Adamson 30. januar 2019