– Bruk din stemme

Egersund vindpark
Egersund vindpark Foto: Anne Katrine Lycke

Hva skjer med naturopplevelsen når vi lydforurenses av turbiner og iskalde rotorblad?  

Svære, iskalde rotorblad skjærer gjennom landskapet og ruver godt synlig bak knausene. Enorme massefyllinger går gjennom vann og myrer, og spesielt de 150 meter høye turbinene som strekker seg opp fra flatsprengte fjelltopper, tapper deg for energi og stjeler all stillhet og ro. I sommer dro jeg på sykkeltur i Egersund vindpark. Tanken var å overnatte i telt ved et av vannene innenfor anlegget, men jeg mistet motet.

I det karrige, småkuperte Dalane-landskapet er naturinngrepene store. Egersund vindpark har svært lav verdi som friluftsområde. Industrianlegget dominerer, som gjør at alt annet blir smått, inkludert mennesket. 

Hva er det vi egentlig holder på med? Hvorfor velger vi å bygge ned natur i så stor skala framfor å satse på energieffektivisering? Er det nødvendig? Hvorfor styrer vi ikke subsidiene mot de mest miljøvennlige alternativene? Vi må være smartere enn dette. Hvorfor kan vi ikke samles til en nasjonal idédugnad, hvor vi kan kan drive frem det som kan og bør øke overskuddet av mer fornybar energi, og samtidig ta bedre vare på naturen?

Myndighetene har lagt opp til en betydelig satsing på landbasert vindkraft i årene som kommer, uten å ha gitt konkrete tall for hvor mye det er snakk om. I «Nasjonal ramme for vindkraft» har de valgt ut 43 større analyseområder, som de skal arbeide videre med og etterhvert redusere. To av disse områdene ligger i Sør-Rogaland. Utfordringen er at analyseområdene er så store at de inkluderer mesteparten av arealet i sørfylket. 

Innen 20. oktober skal kommunene, fylket og organisasjoner  gi innspill til hvor de IKKE vil ha vindkraft. Stavanger Turistforening er opptatt av at heiene nord for Lysefjorden, Madlandsheiene, Lifjellet – Hana, Melshei, fjellområdet med Tomannsbu og Kvitlen tas ut av analyseområdene, men hva med resten av analyseområdene? Vi opplever at det er få kommuner og politikere som har grepet fatt i dette og brukt sin stemme. Det vekker bekymring, og her bør ikke minst alle kommunene i Dalane komme på banen. I Dalane er det stort sett bare Egersund by og Hauge i Dalane som ligger utenfor det potensielle vindkraftområdet. 

STF og DNT er svært skeptisk til prosessen rundt arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft. Politikerne i samtlige berørte kommuner har et stort ansvar med å sette seg inn i Nasjonal ramme og uttale seg på vegne av sin kommune. Vi oppfordrer alle politikere til å vurdere de evigvarende negative naturinngrepene, før de eventuelt sier ja til større arealer for vindindustrien i Rogaland.

Den sprengte steinen i heia bli aldri limt fast igjen. Bruk derfor din stemme, for det er nå det gjelder!  

Anne Katrine Lycke, fagsjef naturforvaltning i Stavanger Turistforening.
Anne Katrine Lycke, fagsjef naturforvaltning i Stavanger Turistforening. Foto: Kristoffer Mæle Thuestad

Annonse

Skrevet av Anne Katrine Lycke 25. september 2018