STF for alle

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vi hyller hverdagsturen, og håper enda flere vil bli med å skape og videreutvikle nye møteplasser, for lek og sosialt fellesskap.

Av Jane Byberg, leder for folkehelse og aktivitet i Stavanger Turistforening.

I 2012 flyttet vi T-en fra fjell og hei og ned til bygatene. Vi merket 52 hverdagsturer sammen med Stavanger kommune, én tur per uke, i alle bydelene, som ble en suksess! Året etter startet vi onsdagsturene, som fortsatt går med stort oppmøte, etter hele seks år. 

Hvorfor er hverdagsturen blitt så populær? Svaret er enkelt: Tilgjengelighet! Turene går så si rett utfor stuedøra, onsdagsturene er forutsigbare, samme dag og tidspunkt, året rundt, uansett vær og helligdager. Det trengs heller ingen påmelding eller betaling, for turene er rett og slett gratis, som et folkehelsetilbud fra Stavanger kommune og Stavanger Turistforening (STF).

Folkehelseperspektivet gjennomsyrer foreningens arbeid, og vi jobber strategisk for å få et solid breddetilbud, som skal både inkludere og tilrettelegge for at nye grupper skal komme seg ut på tur. Fra gammelt av gikk folk søndagstur og noen ganger helgeturer, men nå er det vanlig å bruke tur som rekreasjon og mosjon i hverdagen, for alle. 

Slår vi sammen alle aktivitetene til de syv lokale turlagene til Stavanger Turistforening, så kan du faktisk gå på gratis hverdagsturer med en turleder hver dag, gjennom hele året. Og regner vi med alle hverdagsturene med turledere, så har har vi langt over 1000 turer, arrangement og kurs gjennom året. Disse tallene og turene hadde aldri vært mulig uten alle våre frivillige turledere og rutefaddere, som påtar seg ansvaret å merke løyper, vedlikeholde og lede andre på tur. 

Stavanger Turistforening skal reflektere befolkningssammensetningen i regionen. Det må erkjennes at det er en vei å gå, men desto større er inkluderingspotensialet. I 2014 startet vi et samarbeid med Johannes Læringssenter, hvor vi fikk ukentlig TUR på timeplanen. Elever fra introduksjonsprogrammet møter våre frivillige, hvor de får oppleve kulturutveksling begge veier, og de blir kjent i egen by, via traseene til 52 hverdagsturer. Som en bonus er det noen turvenner og deltakere som har fortsatt å holde kontakten etter at de obligatoriske skoleturene er slutt.

Storhaug bydel var en av de som kom dårligst ut i densiste leverkårsundersøkelsen, og staten og Stavanger kommune signerte sist høst en intensjonsavtale der store midler øremerkes bydelen. Her ønsker vi å bidra, med å starte et lokalt Barnas Turlag Storhaug på Emmaus. Basert på de erfaringene vi har gjort oss etter vi startet Barnas Turlag Dyrsnes med Store Stokavatn, kan vi samle småbarnsfamilier, til lek og sosialt fellesskap. Tilbudet er åpent for alle uavhengig av om du er medlem eller ikke, og det er gratis. 

Vi har sett på det tidligere barnehjem-huset ved Emmaus, som er en perfekt base for et nytt turlag og andre frivillige lagorganisasjoner. Her er både skog, sjø og grønne marker – et eldorado for friluftsaktiviteter! Slipper vi til, så blir det ukentlige treff for barn, unge og voksne, med aktivitetsdager i helgene, friluftskurs, sommerskoler, dugnader og mye mer – et STF for alle!

Jane Byberg, leder for folkehelse og aktivitet i Stavanger Turistforening.
Jane Byberg, leder for folkehelse og aktivitet i Stavanger Turistforening. Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse

Skrevet av Jane Byberg 16. august 2018