Sandnesmarkå i våre hjerter

– Kanskje det mest gledelige er forslaget om utvidelse av grensene for det som defineres som Sandnesmarkå. Her er gammel grense sort stiplet linje og nytt forslag en grønn linje, forklarer nestleder i Sandnes Turlag, Knut Sellevoll.
– Kanskje det mest gledelige er forslaget om utvidelse av grensene for det som defineres som Sandnesmarkå. Her er gammel grense sort stiplet linje og nytt forslag en grønn linje, forklarer nestleder i Sandnes Turlag, Knut Sellevoll.

Nestleder i Sandnes Turlag Knut Sellevoll skriver om "det nye sentrum" for friluftsliv. Han mener vi trenger visjonære og langsiktige avgjørelser for Sandnesmarkå, som setter livskvalitet og folkehelse i høysetet .

«Sandnesmarkå i våre hjerter» er tittelen på Stavanger Turistforenings årbok 2015. I boka har Preben Falck skrevet en humoristisk framtidsvisjon kalt «Sandnesmarkå 2035»

Det er en tenkt tale ved avduking av «Wirak – statuen» i Dalebyen i 2035.  Stykket viser til politikere som for 20 år siden hadde en visjon. De tok politiske grep som sikret Sandnesmarkå som natur- og rekreasjonsområde for befolkningen.

Stykket er aktuelt nå. Sandnes kommune utfordrer oss innbyggere til å si hvordan vi ønsker livet i Sandnes skal bli i tiden 2019- 2035. Det er mye å glede seg over i disse dokumentene, og jeg anbefaler alle å lese det som står om forvaltning av strandsoner, tilrettelegging av gang- sykkel- og turveier, grønne korridorer, bynært landbruk, bevaring av kulturminner, bevaring av et biologisk mangfold m.m.Kanskje det mest gledelige er forslaget om utvidelse av grensene for det som defineres som Sandnesmarkå. Se kartet. Her er gammel grense sort stiplet linje og nytt forslag en grønn linje.

Vi ser at det nye forslager inkluderer området fra Storaberget og nordrover mot Maudland, området rundt Vårlivarden og Veralandområdet. Dette er i mine øyne visjon helt i tråd med artikkelen «Sandnesmarkå 2035.» For oss som har ferdes i områdene de siste 20 årene er kanskje det mest påfallende den veldig vekst av folk som aktivt bruker dem. Dette vises tydeligst  på turstiene.

Tiden er forlengst over da Dalsnuten var «turmålet « i Sandnes. Mange aktører har bidratt til dette. Sandnes Kommune med sitt flotte hefte «Turgleder i Sandnes» og sitt aktive virke med merking og skilting av turer og opparbeiding av parkeringsplasser. Stavanger Turistforening og Sandnes Turlag med sitt arbeid på stinettet fra Lifjell til Gramstadområdet og Jæren Frilutsråd.

Gramstad er blitt et lite sentrum for friluftsliv. Her foregår en rekke store arrangementer som Opptur for 8 klassinger, Kom deg ut dager, 7-nutstur, 1000 lykter m.m. Disse tiltakene trekker flere tusen mennesker til området. I tillegg er det faste aktiviteter som søndagskafe, «Klart det går» – turer for dem med spesielle behov, forskjellige kurs og møter og ulike arrangementer som Internasjonal familiedag, kulturarrangementer, medarbeidersamlinger m.m.  Den nye Friluftslåven er et verdifullt bidrag for alt dette.

Sandnes by vokser. Det er behov for nye arealer til boliger og andre formål. Det er mitt håp at vi har en politisk administrasjon og ledelse som på en faglig kreativ og god måte kan finne løsninger som både ivaretar behovet for områder til utbygging og bevaring av  naturmangfoldet i kommunen.

Vi trenger visjonære og langsiktige avgjørelse som setter livskvalitet og folkehelse i høysetet .

Det er gledelig at man nå vil kartlegge bruken av de ulike friluftsområdene for å få et bedre grunnlag for avgjørelser.

Er Sandnesmarkå i våre hjerter? Svaret er et rungende JA. Jeg håper mange vil være med å gi våre folkevalgte denne tilbakemelding før 15 august.

Annonse

Skrevet av Henriette Gill 19. juni 2018