ANDRE OPPGAVER FOR FRIVILLIGE

Det er mange former for dugnadsinnsats og her er det listet opp en del av det vi ønsker hjelp til.

Hverdagstreff 

Hver uke har vi en rekke små arrangementer i nærmiljøet, som turkafeene på Gramstad hver torsdag eller friluftstrimmen med 60+ hver tirsdag. Til alle disse treffene trenger vi gjerne noen som kan koke kaffe, fyre bål, stå vakt eller hjelpe til med transport. 

Naturforvaltning
Bidra til å ta vare på viktige natur- og friluftsområder. Det er en egen naturforvaltningsgruppe som har 4-5 møter i året. Vil du være med? Meld interesse til Anne Katrine Lycke

Holde foredrag og stå på stand

Mange ønsker å vite hva Stavanger Turistforening holder på med, og høre mer om turopplevelser i nærområder eller i fjellet. .Vi får mange henvendelser fra lag og foreninger som ønsker foredrag eller stand, ofte på kveldstid. Dette krever god kjennskap til STF. Vi trenger også foredragsholdere til å holde ambassadørkurs for oss. 

Hjelp ditt lokale turlag!

For deg som ønsker å delta i et aktivit turmiljø der du bor. I STF er det 7 lokale turlag.

For alle typer dugnad, meld din interesse i vårt registreringsskjema. 

Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse