Foto: Odd Inge Worsøe

ALTERNATIV TIL VINDKRAFT PÅ LAND

Naturvennlig fornybarsatsing

DNT jobber for et bærekraftig samfunn og støtter satsingen på fornybar energi. Organisasjonen oppfordrer myndighetene til å søke klimaløsninger med minst mulig tap av norsk natur.

Vi må finne de mest effektive klimatiltakene med minst mulig tap av natur. Da kan vi klare den nødvendige omleggingen til et mer bærekraftig samfunn, uten å ødelegge verdifull norsk natur på veien.​

Vi får mer enn nok strøm selv uten ny vindkraft. Av sivilingeniør Erik fleischer i Dagens Næringsliv

Alternativer til vindkraft på land

For å unngå unødvendig tap av natur, mener DNT myndighetene må øke innsatsen på klimatiltak som er mindre arealkrevende.

Vi trenger en storstilt satsing på energieffektivisering og -sparing, som har et stort potensial til å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder. Det er også fornuftig å ruste opp eksisterende vannkraftverk og øke innsatsen for å få etablert vindkraft til havs og andre fornybare energiformer.

Link til alternativer

Energieffektivisering - alle kan bidra

  • Energismart - konkrete tips til energieffektivisering fra Naturvernforbundet
  • Enova - arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova bidrar til nye energi - og klimateknologier.
  • Energieffektivisering - fra Nelfo - en landsforening i NHO

Havvind - et stort potensiale


HVA KAN DU OG JEG BIDRA MED?

For å unngå store nye vindkraftanlegg i verdifulle natur og friluftsområder:

Annonse