Samarbeid langs pilegrimsveien - Pilegrimsforum i Utstein kloster

Gjennom de årene pilegrimsmotivet har vokst fram igjen i vår tid har det også vokst fram en bred forståelse av at dette feltet favner langt videre enn det tradisjonelle kirke- og menighetsarbeid.

Kulturfeltet, skoler, historielag, næringsliv, idelle organisasjoner og ikke minst turlag og turist­foreninger har sammen med kirken på ulikt vis omfavnet pilegrimsmotivet. Derfor setter vi fokus på samarbeid langs pilegrimsveien. Hva kan ulike aktører lære av hverandre? Hva kan vi skape sammen?

Dette arrangementet var først planlagt i januar, men ble utsatt til august 2022.

Program:

Lørdag 27. august 10.00- 16.00

Vi får bidrag fra biskop Anne Lise Ådnøy, daglig leder Preben Falck i Stavanger Turistforening, daglig leder Øystein Dahle i Jæren Friluftsråd, pilegrims­koordinator Wenche Lindtner fra pilegrimssenteret på Avaldsnes og flere.

Det norske friluftsliv og de eksistensielle lengsler. Turistforeningens turkonsept. Fra friluftsliv til mer kultur, miljø og bærekraft? Utfordringer og muligheter med en drift som baserer seg på frivillige.

Pilegrimsmotivet som historisk ressurs og vitaliserende element i fornyelse av folkekirken. Hvordan kan vi alminneliggjøre pilegrimsmotivet?

Praktiske løsninger og innrettinger, fra Magnus Lagabøters lov til dagens allemannsrett og kommunale reguleringer. Erfaringer fra samarbeid ved utvikling av Kystpilegrimsleia og pilegrims­vandring over Jæren. Aktører og roller innen pilegrimsfeltet i Norge. Samtale og diskusjon.

Pris:

Samlingen koster kr 400,- (inkludert lunsj).

Gratis for medlemmer av pilegrimsutvalg i Stavanger bispedømme.

Påmelding innen 20. august på www.utsteinpilegrimsgard.no 

Kontaktinformasjon: