Frokostseminar: Bli en energismart bedrift!

Dette arrangementet er over!

La oss bruke energien smartere og mer effektivt! Organisasjonene i Forum for Natur og Friluftsliv Rogaland og Grønn by ønsker velkommen til frokostseminar der vi rettet fokus på energitiltak som kan gjennomføres for å unngå arealinngrep og videre nedbygging av natur. I tillegg viser vi fram mulighetene som kan høstes fra lokal fornybare energiproduksjon.

Frokostservering fra 08.00 - 08.30
Foredragene starter 08.30

PROGRAM:

 • Velkommen v/ representant fra FNF-Rogaland
   
 • Hvordan dekke fremtidens energibehov uten store naturinngrep? v/ Rune Folkvord fra Naturvernforbundet i Strand og Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg
   
 • Hvordan jobber Stavangerregionen havn med optimalisering av energi- og effektbehov? v/ Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen havn
   
 • Solenergi på kommunale bygg – mulighetsstudie v/ Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune
   
 • Grunnvarme – en alternativ varmekilde med stort potensial v/ Tor Eggebø fra Asplan Viak

Det settes av tid til spørsmål fra publikum.

Frokostseminaret er rettet mot næringslivet og tiltak på store bygg, men vi tror at mange andre også vil ha interesse av å delta. Alle er velkommen!

På grunn av matservering ber vi om påmelding.
Deltagelse er gratis.
 

Frokostseminaret inngår i prosjektet SPAR STRØM - REDD NATUR. Ved å bruke den strømmen vi har og de arealene vi allerede bruker mer effektivt, kan vi unngå å bygge ned natur. Samtidig kan vi spare penger og få et mer robust energisystem. Hver og en av oss kan være med og ta noen grep, små eller store.

Prosjektet består av 4 deler, til inspirasjon:

 • 31. mars Kveldsseminar for «folk flest» på Mostun. Lansering av konkurranse
 • 31. mars – 28. august Konkurranse: Beste tips som inspirerer til lavere forbruk og mindre sløsing med energi
 • 26. april Frokostseminar på Mostun i samarbeide med Grønn by
 • 28. august Åpen dag på Mostun. Markering ute og inne. Kåring av vinner av konkurransen

Kontaktinformasjon: