SignaTUR - Ryfylkeheiene på langs etappe 2 (525)

Fellestur

Fra dato
29. juli kl. 08:00
Til dato
4. august
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Fellestur, Fottur, Hyttetur, Langtur, Signatur, Ryfylkeheiene
Arrangører
Stavanger Turistforening, Voksengruppa STF
Turområde
Ryfylkeheiane, Sørlandet
Turkode
525

Ryfylkestien er et 250 kilometer langt fjelleventyr – fra Haukeliseter i nord til Kvitlen i sør.  Dette er Ryfylkeheiene og norsk natur på sitt beste! Ryfylkestien kan gås som korte helgeetapper eller lange ukesturer, fordelt på fire årstider eller flere år. En unik dannelsesvandring fra hytte til hytte, fra høyfjell til fjord. Ditt livs fjelltur! Kan det egentlig bli bedre? Vi tror ikke det. Bli med på en SignaTUR og opplev de aller flotteste fjellområdene og vandrerutene i Ryfylkeheiene. Se alle etappenebeskrivelsene her og bli med oss på fellestur (tur 524, 525, 526 og 527). Vi har i år lagt opp til at etappe kan tas etter hverandre! 

Turrute/ etappe 2, Ryfylkeheiene på langs:
Jonstølen - Krossvatn - Hovatn - Storsteinen - Litle Aurådal - Grautheller , 7 dagsetapper, 94 km.
Den lengste etappen tar deg fra Jonstølen via Krossvatn og snaufjellet rundt Blåsjø. I området rundt Storsteinen befinner du deg midt i hjertet av Dyraheio landskapsvernområde. Videre sørover på vestsiden av Svatevassmagasinet til Lite Aurådal. Fra Grautheller sørover i småkupert og frodig terreng til Børsteinen. Retur ved riksvei 986 mellom Sirdal og Lysebotn.

Planleggingsmøte:
Torsdag 23. juni  kl 18.00 i tursenteret

Avreise (tid, sted og transportmiddel):
Hurtigbåt fra Stavanger til Sand kl 10.50, videre med taxi. Retur  med buss fra Sirdal.

Dag 1, Stavanger til Jonstøl. Oppmøte på hurtigbåtterminalen kl 10.30. Hurtigbåten til Sand og videre med buss/taxi til Vetrhus. Herfra kort tur opp til Jonstøl og felles middag. 

Dag 2, Jonstølen - Krossvatn
Etter frokost og utvask starter turen i sørvestlig retning ned bakken og krysser Jonstølåna på helårsbro. Videre opp gjennom kraftig og tett furu- og bjørkeskog oppover lia til den møter stien som kommer fra Mostøl. Terrenget åpner seg når en kommer opp mot Kyrkjesteinsdalen. Midt i dalen passeres den store Kyrkjesteinen. Deretter er det bratt oppstigning på snøfonn til toppen av Kyrkjesteinskaret. Turen videre går i lett kupert, vilt og karrig høyfjellsterreng fram til Vassdalane og til Krossvatn.

Dag 3, Krossvatn via Vassdalstjørn til Hovatn
Ruten går sør-østover til Pøylånå som vades. Elva kan være stri og kald under snøsmelting og flom. Dette er en lett tur i åpent, tørt og fint høyfjellsterreng. Turen fortsetter i småkupert terreng øst for Skreinuten og med god utsikt over Skreivatnet og Blåsjø. Dette er et tradisjonsrikt jaktområde for villrein, noe bl.a. Skreihidleren som lå på vestsiden av Skreinuten, vitner om. Hidleren var også brukt som overnattingssted på ferdselsveien mellom Bratteli i Setesdal og Kvilldal. Vi fortsetter videre til Hovatn samme dag.
Fra Vassdalstjørn går ruten sør-østover på grunnfjell i tørt og lettgått høyfjellsterreng. Lange strekk med fin utsikt vestover mot Blåsjø. Videre til elva ved utløpsosen fra Hovatn som krysses på helårsbro. Videre til stidelet mot Storsteinen, herfra 1 1/2 km mot øst til hytta som ligger i et karrig høyfjellsterreng. Like øst for innfallsosen til Hovatnet ligger en godt bevart dyregrav.

Dag 4, Hovatn - Storsteinen
Store deler av ruta går gjennom kupert og spennende høyfjellsterreng. Fra bråtet over Gyvatna er det storslått utsikt over Gyvassområdet med den klassiske Heiberghytta. Gyvatna ligger midt i sentrale trekkruter for villrein og er rikt på minner fra tidligere tiders jakt. Hovedtrekkveien for dyra er gjennom Steinbuskaret og på østsiden av Grasdalstjørni. Det er ferdselsforbud gjennom Steinbuskaret så alle må følge stien som går utenom dette området. Bekken like ved ved Storsteinen passeres på helårsbro.

Dag 5, Storsteinen - Litle Aurådal
Fra hytta går løypa i nordlig retning. Bekken i Litle Aurådalen vades eller steingås og ruten fortsetter bratt opp skaret på nordsiden av dalen. På toppen må en ny flombekk hoppes eller vades. Så bærer det opp og over den største og mektigste av Ryfylkeheienes mange steinheier, Auråhorten. Like etter passering av Knutånås utspring er vi på turens høyeste punkt (1278 m.o.h) der det er en mektig utsikt. Herfra går det på skrå jevnt nedover Simleeggen og forbi Sjonaråsen hvor elven fra Storsteinsvatnet vades. Stien fortsetter fram til hytta. 

Dag 6, Litle Aurådal - Grautheller
Ruten fortsetter gjennom et frodig og spennende landskap. Sandterrasser viser at det var en bredemmet innsjø her i en periode i slutten av istiden. Ruten fortsetter gjennom småkupert terreng til Øvre Ramsdalstjørn. Ruten fortsetter ned søre Kamsbrekka til den frodige Kamsdalen. Her gikk den berømte Skinnveien mellom Setesdalen og Sirdalen. Stien går opp dalen. Like før Fidjaholet ovenfor Svartevass-magasinet dreier løypen bratt opp et skar og fram til veidelet mot Nilsebu. Ruten fortsetter østover i lettgått lende over de flate Tverråflærne, hvor Tverrånå vades. Vardene leder opp til vannskillet sør for Presteknuten og fortsetter ned morenebakkene til hytta.

Dag 7, Grautheller - Lysevegen - hjem
Fra hytta i sørlig retning forbi Lysedalskjeften. Videre langs gammel driftsvei i småkupert og frodig terreng. I høyden fortsetter løypa over blankskurt høyfjellsterreng. Siste del gjennom frodig grashei ned mot Grytdalslega til Lysebotnvegen. Her plukker bussen oss opp og vi kjører hjem via Sirdalen. 

Turledere: 

Håvard Hansen ( 97158762) og Fredrik Nilsen

Mat:
Middag er inkludert, samt havregrøt til frokost for de som ønsker dette. Ta ellers med brødmat og pålegg til frokost og niste. Det er mulig å kjøpe tørrmat (knekkebrød, havregryn og pålegg) på hyttene.

Priser:
Medlem 3500,-, ikke medlem 3900,-.

Hva dekker prisen:
Båt til Sand, buss til Vetrhus, drosje og buss fra Lyseveien til Stavanger, turledelse, overnatting, felles middager, samt admin. Deltakerne må selv sørge for tørrmat, niste og termos. 

Utstyr som turdeltakeren må ha med:
Sovepose/lakenpose, ellers vanlig utstyr for overnattingsturer i fjellet. Godt fottøy viktig. Se ellers DNTs pakkelisete for sommerturer i fjellet.  

Krav til deltakerne:
Deltakerne må være i god fysisk form og kan bære ryggsekk på 8-12 kg.

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i våre generelle vilkår.

Medlemskap i DNT
På denne turen er det tillegg i prisen for de som ikke er medlemmer. Vi oppfordrer likevel alle til å melde seg inn og støtte vårt arbeid med å få flere ut på tur. Bli medlem i DNT!

UT.no
Mer generell informasjon finner du på hele Norges turplanlegger

Følg oss på Facebook Turer for voksne Stavanger Turistforening


 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Håvard Hansen
  • Fredrik Nilsen