Årsmøte Hjelmeland Turlag - Turglede i fokus !

Spinneriet Hjelmelansvågen kl 19.00

Me får besøk av den svært friluftsinteresserte Hjelmelandsjenta Karen Malena Kyllesø, 17 år.
Karen er Årdalsjenta som er mest kjent som FRILUFTSJENTA.  Som 15-åring blei ho verdas yngste kvinne til å krysse Grønlandsisen på ski, og ho har ikkje kvilt seg på laurbæra etter det. Karen er å finne høgt og lågt med telt og sekk og ski - ute i friluft ! Ho er ein ivrig og erfaren nytar av vår fantastiske Ryfylkenatur.  Karen deler gjerne tips og idear med seg i sitt innlegg TURGLEDE !

I tillegg til innlegget til Karen blir det ordinært  årsmøtesaker med årsmelding, presentasjon av turprogram 2021 og valg
Meir info følgjer.

Årsmøte Hjelmeland Turlag - Turglede i fokus !

Spinneriet Hjelmelansvågen kl 19.00 Me får besøk av den svært friluftsinteresserte Hjelmelandsjenta Karen Malena Kyllesø, 17 år. Karen er Årdalsjenta som er mest kjent som FRILUFTSJENTA.  Som 15-åring blei ho verdas ...

Kontaktinformasjon: