Nærturlederkurs (919)

Kurs

Dato
21. oktober 2021 kl. 18:00 - 21:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Turboklubb, Dnttilrettelagt, Barnasturlag
Arrangører
Stavanger Turistforening, Barnas Turlag Stavanger , Jæren Turlag , Sandnes Turlag
Turområde
Ryfylkeheiane (se kart)
Turkode
919
Dette arrangementet er over!

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen?

DNT/STF ønsker å invitere flere med ut på tur i nærmiljøet og å legge til rette for et enkelt friluftsliv der folk bor. For å kunne tilby flere lokale aktiviteter og turer er vi avhengig av flere frivillige. De frivillige er selve motoren i STFs tilbud. For å sikre god kvalitet på våre turer og aktiviteter i nærmiljøet har vi derfor utviklet et intensivt kurs som gir en grunnleggende innføring i de viktigste elementene i nærturledelse. Nærturlederkurset må anses som en introduksjon til turlederrollen og vil i kombinasjon med kurs i kart og kompass og førstehjelp gi en god plattform for å lede turer i nærmiljøet.

Hva er en nærturleder?
En nærturleder har som oppgave å ta med folk ut på tur i nærmiljø der han eller hun allerede er lokalkjent. Nærturlederen leder gruppa gjennom hele turen, og har et spesielt ansvar for å skape trivsel og et inkluderende turmiljø. Ved behov går nærturlederen opp turen på forhånd.

Hva er en nærtur?
Nærtur er turer i naturpregede områder som er lett tilgjengelige og i nærheten av der folk bor og oppholder seg.

Målgruppe
Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i forenings lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg.
Vi anbefaler alle våre frivillige til å ta DNT ambassadørkurs. I tillegg anbefales det at alle som praktiserer som nærturleder har deltatt på grunnkurs førstehjelp siste fem årene.

Målsetting med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap om utstyr og bekledning for turer i nærområdet og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø.

Oppmøte: 
Kl 18-21 - Gramstad  i Sandnes. Kurset avholdes innendørs. 

Pris:
NOK 100.- for medlemmer
NOK 250.- for ikke-medlemmer

Bli medlem 

 

Nærturlederkurs (919)

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? DNT/STF ønsker å invitere flere med ut på ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Knut Sellevold
  • Pål Andersen