Hyttevakt 2020

Som hyttevakt påtar man seg å være tilsyn på en hytte for en gitt periode. Hyttevakten organiserer belegget på hytta, og påser på en hyggelig måte at hyttereglene følges. Hyttevakten gir hjelp og veiledning i hytta til besøkende, og ”opplæring” til nye medlemmer. I tillegg kan hyttevakten få ulike vedlikeholdsoppgaver som gjøres på hytta under tilsynsperioden

Aktuelle tidspunkt å være hyttevakt er vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie og helger. Utenom feriene er det Skåpet, Bakken Gård, Kvitlen, Jonstølen, Tomannsbu, Viglesdalen, Sandvatn og Blåfjellenden som trenger hyttevakt i helgene. Alle perioder er lagt ut kronologisk som egne arrangement i Dugnadskalenderen. Meld deg på de periodene som kan være aktuelle for deg, så tar vi kontakt. En del av hyttene har faste tilsyn som får anledning til å sette seg opp først, og øvrige perioder tildeles etter "førstemann til mølla" prinsippet. Vinter- og påskeferie tildeles i første halvdel av februar, sommeferien tildeles etter påske og høstferien blir tidelt i slutten av august. Helgene for øvrig tildeles fortsløpende.

Dette passer fint for familier og voksne. Noen hytter er mer tilrettelagt for barn enn andre, men vi hjelper til med å finne en hytte som kan passe. Hyttene har egne tilsynsrom som man bor på.

For å å være godt forberedt som hyttevakt anbefaler vi å ta et Ambassadørkurs, som er et Bli kjent kurs, hvor du lærer mer om arbeidet og verdiene til Stavanger Turistforening og får muligheten til å bli kjent med andre frivillige. Oversikt over kommende ambassadørkurs finner du her.

Du må gjerne ta kontakt dersom du er interessert og ønsker mer informasjon: frivillig@stf.no

Kontaktinformasjon: