Vinterturlederkurs 2020 (900)

Dette arrangementet er over!

Kurset for deg som vil å ta neste steg i DNTs turlederstige. Lær mer om vinterfriluftsliv, turlederrollen og sikkerhet på tur i vinterfjellet. Totalt 3 helger.

Vinterturlederkurset bygger på DNTs ambassadørkurs, grunnleggende turlederkurs og sommerturlederkurs, og krever bestått disse modulene, samt bestått NF godkjent skredkurs som bør være tatt i forkant av kurs. 

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for Stavanger turistforening og andre medlemsforeninger i fjellet vinterstid. Kurset er lagt opp som en tur der alle temaene blir tatt opp og gjennomført både teoretisk og i praksis. Ved kursslutt evalueres deltakerne til godkjent/ ikke godkjent vinterturleder i DNT.

I tillegg til skredkurs kommer to kurshelger 31.januar-2.februar, med utgangspunkt fra Haukeliseter Fjellstue (oppmøte på Haukeli kl 18) og 14-16.februar med utgangspunkt i Sandvatn.

Planleggingsmøte
Det arrangeres obligatorisk planleggingsmøte i forkant av kurset onsdag 29. januar kl. 19.-21. i STFs lokaler i Kannik.

Opptakskrav:
Kursene er åpne for alle medlemmer fra 16 år, som har bestått de tidligere modulene i turlederstigen (1-3), har fungert som sommerturleder og har erfaring fra vinterfjellet. Deltakerne tas opp etter søknad. Personer med avtale om videre turlederpraksis i medlemsforeningene prioriteres ved opptak. Deltakerne blir vurdert til bestått/ikke bestått ved avsluttet kurs. Mer info følger til aksepterte deltakere. For å bli godkjent som vinterturleder må du ha tatt NF godkjent skredkurs som kan tas på Haukeliseter Fjellstue. 

Pris: 
Kurset (to kurshelger) koster kr 3000,-. for medlemmer av DNT, i tillegg kommer NF skredkurset. Beløpet refunderes etter avtale med egen lokalforening. Du må være medlem for å få plass. Reise kommer i tillegg. Dersom du ikke får plass refunderes naturligvis deltakeravgiften. Ellers gjelder STFs generelle vilkår for avmelding. Deltakeravgiften for de som fullfører kurset refunderes etter 3 vinterturer som turleder for STF. 

Nettbetaling ved påmelding: Opptak etter søknad (som leveres inn seperat, se lenke til søknadskjema nedfor). Deltakere som ikke blir tatt opp/ får plass vil få beløpet refundert i sin helhet. Det er 12 kursplasser på dette kurset.

Kursledere: Per Jotun og Torkel Reinertsen

Søknad og søknadsfrist: 
Påmelding via nettsiden, for at påmeldingen skal være gyldig må du også sende inn søknadskjemaet. Påmelding og søknad må være sendt inn, innen 2. desember. Tilbakemelding sendes deltakerne innen 12. desember. STF forbeholder seg retten til å prioritere søkere fra egen medlemsforening.

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1mlN4mensLGCSpH2HHALAAsMlE8y9zXnv3xr0OX1ar0g/edit 

Spørsmål
For spørsmål, kontakt Jane Byberg, tlf 51840212.

 

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Per Jotun
  • Torkel Reinertsen